Medzinárodný trans★feministický štrajk proti digitálnemu vyčerpávaniu

english español catalan français Deutsch Nederlands português ελληνικά română italiano slovensky Türkçe Danish 한국어 ქართული

Streda 8. marca 2023 ✨

  1. 8. marca 2023 vyzývame na akčný deň proti cloudu.

V tento deň sa pokúsime nepoužívať, nekŕmiť, ani sa nestarať o Big Tech Cloud. Vyzývame na drastické obmedzenie extraktívnych digitálnych služieb a namiesto toho na vytvorenie množstva kolektívnych foriem organizácie. Pripájame sa k historickým tradíciám medzinárodných feministických štrajkov, pretože tento boj chápeme ako boj za prácu a starostlivosť, za antirasizmus, za queer život a za trans★feministickú technopolitiku.

Príliš veľa aspektov nášho života sa spolieha na cloud. Veľké technologické spoločnosti sa zameriavajú na expanziu, extrakciu a financializáciu a menia všetko živé a tvorivé na zisk. To má zásadný vplyv na spôsoby, akými sa organizujeme a ako sa staráme o zdroje. Mnohé verejné inštitúcie, ako sú nemocnice, univerzity, archívy a školy zabezpečujú svoju základnú prevádzku prostredníctvom prenajímaných spoplatnených softvérov. Záujmy veľkých technologických spoločností podmieňujú to, ako učíme, sprístupňujeme, učíme sa, poznávame, organizujeme, pracujeme, milujeme, spíme, komunikujeme, spravujeme, staráme sa a pamätáme si.

Ak sa dnes naša závislosť od Big Tech Cloud zdá byť neriešiteľná, je o to naliehavejšie, aby sme sa znovu domáhali priestoru na vyjednávanie o tom, čo je možné. Chceme si predstaviť úplne iné infraštruktúry pre kolektívny život, či už s výpočtovou technikou, alebo bez nej. Vyzývame na spoločný odpor voči cloudu a chceme sa tak zamerať na pomalé serverové prístupy, ktoré sú trans★feministické, antirasistické a antiimperiálne. Chceme lokálne digitálne úložiská, samo-hostované videohovory a kolaboratívny serverhosting. Chceme antifa-infraštruktúru, grafiku s nízkou spotrebou energie a queer obvody. Chceme dostupný vývoj, udržateľnú údržbu technológií a alternatívne dodávateľské reťazce. Chceme, aby Big Tech spoločnosti prestali určovať podobu práce a v konečnom dôsledku i práce ako takej. Chceme technopolitickú zmenu, ktorá je systémová a prináša radosť.

Mobilizujeme sa z mnohých miest: samosprávnych projektov, komunitných centier, verejných inštitúcií, kultúrnych organizácií, podnikov a iných konštelácií. Dňa 8. marca budeme vymýšľať, navrhovať, prekladať a odzrkadľovať miestne formy aktivít proti cloudu. Máme v pláne oslavovať na ruinách Big Tech korporácií popri tom, ako budeme zostupovať z cloudu a formovať cloudový disent. V tento deň budeme experimentovať s tým, ako minimalizovať používanie cloudových aplikácií, diskutovať o dôsledkoch cloudových režimov, poukazovať na to, ako Big Tech infraštruktúra vyčerpáva a nivočí zdroje komunít, pripomínať našim organizáciám, aby tvorili digitálne infraštruktúry v našom záujme, vysnívame si alternatívne metódy inak bujarého a radostného prežitia a pokúsime sa predstaviť si miestne siete pre nadnárodné spôsoby komunikácie a fungovania v transverzálnej solidarite.

Tento štrajk zvolávajú:

Anarchaserver (Calafou), Bidston Observatory Artistic Research Centre (Liverpool), Ren Loren Britton (Berlín), Constant (Brusel), Critical Data Studies Program (Aarhus University), Dept. of Autonomous Design, KASK (Gent), esc mkl (Graz), Hangar (Barcelona), In-grid (Londýn), The Institute for Technology in The Public Interest (Basel, Brusel, Londýn), NEoN (Dundee), time of tribes (Edinburg), Varia (Rotterdam), A Video Store After the End of the World (Copenhagen), Systerserver, servus.at (Linz), Hackers and Designers (Amsterdam), la_bekka - espacio hackfeminista (Kanárske ostrovy a Argentína), Red Autodefensa Feminista Online (Španielsko), DonesTech y Alia (Associació de Dones per la Recerca i Acció) (Španielsko), Minadoraserver (Tbilisi), Heart of Code (Berlín), APO-33 (Nantes), data.coop (Dánsko), Institute of Diagram Studies, …

Často kladené otázky ✨

Čo je cloud?

Cloud je označenie pre výpočtový výkon, ktorý je spravovaný centrálne, čo má zabezpečiť optimalizáciu flexibility a agility. Cloud spája obrovské množstvo počítačov a potom ponúka menšie alebo väčšie časti výpočtovej kapacity ako službu. Cloud, ktorému sa vzpierame, prevádzkujú Big Tech spoločnosti, ako sú Amazon, Google a Microsoft, ktoré prenajímajú výpočtový výkon iným spoločnostiam alebo organizáciám.

Big Tech Cloud nie sú len počítače iných ľudí. Upevňuje paradigmu, ktorá stojí na neustále aktualizovanom “softvéri ako službe”, na škálovateľnej výpočtovej infraštruktúre a množstve smartfónov, ako i na politickej ekonómii verejne obchodovaných Big Tech spoločností. Zisky Big Tech Cloudu sú založené na vyťažovaní zdrojov energie, minerálov a rasovo podmienej distribúcii práce.

Prečo je cloud problematický?

Keďže cloudové spoločnosti (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft) vlastnia akcionári, musia vykazovať každoročný rast. Ak teda majú svojim akcionárom prinášať neustály profit, musia byť tieto spoločnosti stále efektívnejšie a účelnejšie za každú cenu. Po zavedení určitých digitálnych procesov je potrebné ich neustále rozširovať do nových a nových oblastí, čo zvyšuje dopyt po stále väčšom množstve výpočtových procesov a cloudových služieb. Čo sa často označuje ako VIAC VÝPOČTOVÝCH PROCESOV!

Cloudové služby sú navrhnuté tak, aby sa dali škálovať. To znamená, že od nich očakávame vždy viac, či už ide o dostupnosť, rýchlosť alebo spoľahlivosť. S rozširovaním technologických infraštruktúr je čoraz menej vecí, o ktoré sa môžeme starať sami, ako komunita (existujú napríklad skupiny, ktoré sa snažia prevádzkovať e-mailové servery bez cloudových služieb a zisťujú, že je to takmer nemožné práve kvôli očakávanej zložitosti/rýchlosti atď.) Už nie je možné vyvíjať, zavádzať alebo dokonca len vyberať digitálne technológie, či spôsob ich údržby.

Celkom základné aktivity jednotlivcov a kolektívov, ako i kľúčová prevádzka verejných inštitúcií sú od týchto služieb plne závislé. Ako sa oddelenia IT jedno po druhom zatvárajú, naše zručnosti, túžby a možnosti sa stávajú zdrojmi, ktoré treba extrahovať, kým agilná logika Big Tech spoločností mení zdravotníctvo, vzdelávanie, aktivizmus - a dokonca aj randenie. Vynaliezavé, opodstatnené a neortodoxné postupy sa vyčerpávajú alebo sa stávajú nepredstaviteľnými. Je to začarovaný kruh: čím viac sa nevieme postarať o nástroje, ktoré denne používame, tým viac sme pri zodpovedaní aj celkom jednoduchých otázok závislí*é od spoločností. A technológie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prístupnosti a ako nástroje na organizovanie sa zdravotne znevýhodnených, znova a znova zlyhávajú, keď nedokážu zabezpečiť potreby tých, ktorí a ktoré sú závislé od ich prevádzky.

Táto falošná paradigma efektívnosti nás robí neschopnými a ničí našu odolnosť. Ako “používatelia” sa nemusíme obávať, tu je naša túžba po výkone spravovaná a my nemusíme premýšľať. Redukcia subjektov a komunít na “používateľov” alebo “skupiny používateľov” odvádza našu pozornosť od závažnejších a komplexnejších okolností.

Vlády sa čoraz viac spoliehajú na cloud a často spolupracujú s Big Tech spoločnosťami pri zabezpečovaní základnej materiálnej infraštruktúry, ako sú elektrické siete, dodávky vody, cesty, pozemky, káble atď. Big Tech Cloud vyčerpáva verejnú infraštruktúru a verejné statky, no vyhýba sa plateniu daní.

Na prevádzku serverových fariem je potrebné obrovské množstvo energie a materiálov: toxické chemikálie na čistenie vody na chladenie, minerály na výrobu čipov a komponentov a kovy na serverové stojany sa vyrábajú v podmienkach pracovného vykorisťovania. V chode ich udržiava obrovské množstvo energie pochádzajúcej z fosílnych palív, alebo z plošne zavádzaných, extraktívnych zdrojov obnoviteľnej energie. Táto ťažba sa riadi koloniálnymi princípmi a závisí od rasovo podmienenej práce.

Neprispieva cloud k dosiahnutiu Net Zero (emisne neutrálnemu internetu)?

Aj keď sú výpočty náročné na zdroje, cloud sľubuje, že obmedzí ich dopad na životné prostredie. Prísľub Net Zero sa stal pre organizácie lákavým argumentom prechodu na cloud, najmä teraz, keď ich zriaďovateľské orgány žiadajú, aby preukázali znižovanie emisií uhlíka. Avšak takéto čisto administratívne riešenia eliminujú samotnú možnosť klimatického kolapsu a sprievodné pocity smútku a zúfalstva, ktoré môžu byť potrebné na zásadnú zmenu nášho konania. Big Tech spoločnosti presadzujú namiesto budovania nadnárodnej solidarity ďalší rast ako jediný spôsob riešenia globálnych urgencií.

Chceme, aby verejné inštitúcie prijali svoju zodpovednosť a aktívne sa transformovali. Ale takisto potrebujeme zodpovedné solidárne formujúce sa štruktúry, ktoré sa budú navzájom podporovať pri uskutočňovaní malých, lokálnych zmien s reálnymi možnosťami transformácie aj v globálnom merítku. Nemá zmysel spoliehať sa na to, že privatizované Big Tech spoločnosti prinesú riešenia emisií oxidu uhličitého.

Prečo sa do štrajku zapojilo toľko (kultúrnych) organizácií?

Väčšina iniciátorov sú organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú každodennej trans*feministickej vedeckotechnickej kultúrnej politike. V rôznych rozhovoroch, spoluprácach a sieťovaní zdieľajú obavy z ovládnutia kultúrnej praxe Big Tech spoločnosťami.

Štrajk sa však neopiera len o verejné inštitúcie. Verejné inštitúcie udržiavajú v chode tak národné štáty, ako i širšie štruktúry vlády obyvateľstva. Znamená to skôr, že sme pripravené mobilizovať sa súčasne v otázke opätovného získania podielu na tom, aká infraštruktúra sa okolo nás uskutočňuje, ako aj v otázke odmietnutia spôsobu, akým inštitúcie prispievajú k modernému, koloniálnemu, komerčnému a patriarchálnemu systému.

Prečo sa štrajk proti digitálnemu vyčerpávaniu odohráva 8. marca?

Infraštruktúry starostlivosti a údržby sú otázky, ktoré nastolili historické štrajky feministickej starostlivosti, a tieto otázky sa takisto výrazne vzťahujú na technologické infraštruktúry.

Feminizmus je a vždy bude a priori antikapitalistický. Akékoľvek námietky a prekrúcanie tohto tvrdenia sú obranou svetonázoru, ktorý je v explicitnom rozpore s disidentskými, vylúčenými a/alebo minoritnými spôsobmi existencie. Preto musí byť zvrhnutie cloudu základným horizontom súčasných trans*feministických bojov.

Čo znamená "trans*feministický"?

Tento štrajk sa nazýva “transfeministický", aby sme vyzdvihli niektoré nevyhnutné intersekcionálne a intrasekcionálne aspekty súvisiace so znakom hviezdy (). Tento termín zhutňuje komplexnosť feminizmov v solidarite s bojmi súvisiacimi s pracovnými podmienkami, starostlivosťou, antirasizmom, ableizmom, ageizmom, queer životom a technopolitikou. V neanglosaských kultúrach, najmä v španielsky hovoriacich kontextoch, sa namiesto anglického termínu”queer“, ktorý často zostáva nepreložený, a teda exkluzívny, používa termín”trans*feministický". Keďže štrajk organizujeme 8. marca, v deň, ktorý má silne binárnu a esencialistickú tradíciu, považovali sme za mimoriadne dôležité explicitne vyjadriť všeobecnú transverzalitu bojov, ako aj dať jasne najavo, že stojíme na strane transrodových bojov.

Ako zistím, či používam cloud?

Väčšina vecí, ktoré sa dnes uskutočňujú on-line, závisí v nejakej forme od Big Tech cloudu.

Veci, ktoré závisia od spracovania v cloude:

(Digitálne) veci, ktoré nie sú závislé od Big Tech cloudu:

Nextcloud (sic!) a Big Blue Button sú aplikácie slobodného softvéru, ktoré umožňujú ľuďom hosťovať ich vlastné inštancie, takže nie sú súčasťou Big Tech cloudu. Ale aj keď sú tieto nástroje súčasťou veľmi odlišných politických ekonomík a ekosystémov, pokračujú v paradigme softvéru ako služby a niekedy (nie vždy) sú hosťované na Amazone alebo Google cloude.

Ďalšie zdroje ✨

O tejto stránke ✨

Táto viachlavá webstránka je hosťovaná a asynchrónne udržiavaná sieťou sietí, ktorá zahŕňa: