Ako vyzerá forenzná spravodlivosť?


Utrechtská inštitúcia BAK – basis voor actuele kunst bude hostiť Forensic Justice, výstavu a sériu verejných podujatí o novom fenoméne: forenznej architektúre.

Za pojmom Forensic Architecture stojí tiež rovnomenná londýnska nezávislá a interdisciplinárna výskumná agentúra, pozostávajúca okrem iného z umelcov, vedcov, právnikov, tvorcov a architektov. Využíva nové výskumné a esteticko-politické postupy na vyšetrovanie zneužívania ľudských práv, používania násilia zo strany štátnej moci, ale aj ďalších prípadov, kde sofistikovná analýza dostupných dát môže pomôcť v objasňovaní skutočného priebehu dôležitých udalostí. Agentúrni experti pracujú s najnovšími technológiami a na ich základe poskytujú kritické dôkazy pre medzinárodné súdy. Spolupracujú so širokou škálou skupín aktivistov pod vedením občanov, mimovládnych organizácií, Amnesty International a OSN, ako aj s umeleckými inštitúciami ako významnými verejnými fórami venujúcimi sa spoločenským otázkam.

Výstava Forensic Justice obsahuje niekoľko „taktických forenzných rekultivácií“ sociálnej a ekologickej spravodlivosti. Články, ktoré sú založené na dôkazoch a komentujúce dominantné výklady vyšetrovaných udalostí, mobilizujú poňatie istého druhu „verejnej pravdy“. Tieto mobilizácie, ako navrhuje výstava, možno chápať ako kritické prípady „forenznej spravodlivosti“.

Výstava sa skladá z dvoch hlavných príbehov, v ktorých sa prelínajú tragédie genocíd 20. storočia so súčasnou problematikou environmentálnych katastrof. Prvý z nich je prezentovaný v podobe archívneho zoznamu viacerých vyšetrovaných prípadov na rôznych úrovniach: od jednotlivca (The Killing of Nadeem Nawara a Mohammed Abu Daher, 2014), cez budovu (M2 Hospital Bombing, 2017), mesto (bombardovanie Rafahu, Gaza, Palestína, 1. augusta 2014, 2015) až rozľahlosť mora (Iuventa, 2018). Táto línia je zdôraznená dvoma ďalšími prácami, z ktorých jedna sa venuje rasistickému zabíjaniu prisťahovalcov v Nemecku v rokoch 2000–2007 a druhá vyšetrovaniu vraždy Pavlosa Fyssasa v roku 2018. Toto nedávne vyšetrovanie sa zaoberá spolupáchateľstvom policajných jednotiek pri atentáte na mladého gréckeho rappera Fyssasa, ktorého v roku 2013 zavraždili členovia paramilitantného politického hnutia Golden Dawn. Po tom, ako bolo toto vyšetrovanie v septembri prezentované ako dôležitý dôkaz na súde v Grécku, sa tento článok spolu vďaka BAK poprvýkrát predstaví verejnosti.

Druhá príbehová línia, prezentovná v Centre pre súčasnú prírodu (CCN) sa zaoberá vzťahom medzi kultúrou, politikou a dnešným konceptom prírody. Ide o dva skúmané prípady. Ecocide in Indonesia z roku 2017 poukazuje na súčasné katastrofy, ktoré zahŕňajú ľudské a environmentálne katastrofy, čo vedie k masovým stratám a nezvratnému zničeniu životného prostredia. Ape Law (2016), sa zaoberá enviromentálnym násilím ľudstva na iných druhoch, v tomto prípade orangutanoch. Okrem výstavy na divákov čaká bohatý sprievodný program, plný prednášok a diskusií.

Forensic Architecture sú nominovaní na Turnerovu cenu 2018. Projekt je súčasťou výskumnej série BAK Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020).

Forensic Justice