Algorithmic Segments, Imago Sonoris, Outernational Days a antropocén


Počas tohtoročného  leta a jesene predstavuje rozsiahly projekt /Algorithmic Segments/ v galériách a múzeách rakúskeho Grazu rôzne diela a podujatia zamerané na zvukové a digitálne umenie. Sériu výstav a prezentácií organizuje Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) na miestnej univerzite a kurátoruje ju dvojica Hanns Holger Rutz a David Pirrò. Ak sa v týchto týždňoch vypravíte do Grazu, môžete zažiť napríklad audiovizuálnu inštaláciu „Wordless: A Conversation with Samuel Beckett and Morton Feldman at the End of History“ od Jonathana Reusa ( ktorého ste mohli vidieť naapríklad v Bratislave na festivale Sensorium). V nej autor využil umelú intelienciu na simuláciu absurdnej konverzácie medzi dobovými klasikmi – spisovateľom a skladateľom. Podrobný program hľadajte na https://algorithmische-segmente.mur.at.

***

Experimentálne štúdia, fungujúce hlavne na pôdach štátnych rozhlasov, boli zaujímavou liahňou zvukovej experimentácie nielen na Západe, ale aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a jeho satelitov v dobách, kedy tu verejný priestor dával priestor len štátom podporovaným hudobníkom. Bratislavské experimentálne štúdio tento rok oslávilo už 55. výročie svojho vzniku. Na jeho počesť začiatkom júla prebehol online festival, ktorého záznam si môžete pozrieť nižšie:

***

Outernational Days je festival odohrávajúci sa v Bukurešti. Jeho názov odkazuje na pojem „outernational“, ktorý označuje hudobné subkultúry a periférie, ktoré sa nestotožňujú s okcidentálnymi-západnými pravidlami. (Outernational ako protipól international). Na festivale vystupujú popri miestnych hudobníkoch umelci z globálneho juhu. Minulé roky na festivale napr. zahral aj známy rumunský hudobník Florin Salam, označovaný ako kráľ manele (špecifický štýl miešajúci tradičnú tradičnú rómsku hudbu s elektronikou). Tento rok kvôli pandémii koronavírusu festival prebehol online, záznamy si môžete pozrieť tu.

***

Pojem antropocén je v súčasnom myslení i kultúre úzko previazaný s témami posthumanizmu, ktorým sa venujeme v sérii prekladov, článkov a rozhovorov s názvom Posthumánny slovník. V berlínskom HKW prebieha projekt Das Anthropozän venovaný antropocénu už od roku 2013 a za ten čas sa kurátori a organizátori mali možnosť venovali množstvu súvisiach tém a perspektív. Krátky výber z mediatéky projektu nájdete tu. Pozrieť si môžete napríklad prednášku Bruna Latoura, McKenzie Wark alebo Sheily Jasanoff. Množstvo ďalších zvukových záznamov, videí i diskusií nájdete aj tu.