Critical Atlas of Internet a podcasty Framing Media


Aký tvar má internet? Critical Atlas of Internet, ktorý je výsledkom teoretického a vizuálneho výskumu francúzskej umelkyne Louise Drulhe, ponúka 15 konceptuálnych cvičení v priestorovej obrazotvornosti.  Prostredníctvom série 15 hypotéz sa  pokúša pochopiť sociálne, politické a ekonomické implikácie internetu. Vychádza z jednoduchých tvrdení ako napríklad: internet je bod, reliéf internetu je pod kontrolou atď. Podobne ako internetový priestor, aj samotný atlas je postavený na na digitálnej architektúre, ktorou je počítačový kód s nekonečným množstvom možností zobrazovania na stránke projektu.

***

Najnovší diel podcastu Framing Media sa venuje nekomerčným filmom zo 60. a začiatku 70. rokov 20. storočia, ktoré v USA tematizovali environmentálne problémy. Prostredníctvom nich Jennifer Peterson okrem iného reflektuje vtedajšie uvažovanie o klimatickej zmene a v porovnaní so súčasnosťou si všíma, ako sa táto otázka postupne politizovala.

***

Zároveň odporúčame aj predchádzajúci diel podcastu Anne Kaun o väzenskej práci a mediálnej infraštruktúre, o tom, ako sú väzni využívaní nielen na prácu, ale aj ako subjekty dátových analýz súkromných spoločnosti.

 

Categories