Death of a Modernist ll


Video se vztahuje k dynamice tohoto světa z pozice sledování zacyklenosti modernismu a terorismu. Považuje svět za promotaný celek, na jehož problémy nelze odpovědět jednoznačnou silou, ale je třeba sledovat, kam jednotlivé nitky vedou a jestli netvoří závity a uzly s jinými fenomény, vrstvami a rovinami. Video je součástí mého dlouhodobého cyklu nazvaného Knot Capitalism a na něj navazujícího výzkumu topologie, tedy matematické disciplíny studující vlastnosti prostoru a aplikace topologie na naše uvažování o světě, společnosti a kapitalismu.

Na každé straně pásky jsou v černo-bílé a bílo-černé nápisy „Plane of modernism“ a „Plane of terrorism“. Páska, nebo oboustranná rovina se otáčí a kroutí, ale není Möbiovou páskou, jež má pouze jednu stranu – místo toho se jedná o dvě strany stejné mince. Modernismus umožňuje terorismus a terorismus způsobuje bezpečnostní opatření, které skrz byrokracii, plánování a rozvoj technologií upevňují modernistické pozice. Jak tvrdil Zygmunt Bauman – holokaust byl přímým důsledkem logiky modernismu. „Dobro“ a „zlo“ se způsobují navzájem. Toto video má však ještě další čtení, které je čtením skrz Cyclonopedii – obksurní teorii-fikci iránského filosofa Rezy Negarestaniho. V Cyclonopedii píše Negarestani o ropě jako živé entitě a aktérovi, který je činný na tomto světě a manipuluje válečné stroje Středního východu do neustálého, všepohlcujícího víru konfliktu. Z „blobjektivního“ úhlu pohledu (tedy z pohledu tekoucího blobu ropy), ropa promazává a napájí kola západní expanze a válku proti teroru a na druhé straně pohání teroristické a povstalecké organizace, provokující Západ skrz teror, infiltraci a asymetrickou válku. Ropa je nazírána jako mrtvola, nemrtvý potenciál zetlelého slunce, uchovaného v pravěké floře. Slunce je na videu též viditelné v odrazu v trubce, spalujíce vyprahlý terén.