Listy svetu, Výsledky vzniku, Samples 1 a Black Nationalist Sonic Weaponry


Berlínsky Haus der Kulturen der Welt pripravil v rámci rozsiahleho niekoľkoročného projektu The New Alphabet v reakcii na pandémiu Covid-19 zaujímavý epištolárny projekt CC: World. V dobe, kedy vďaka invázii vírusu sledujeme po celom svete nárast sociálnych nerovností, nespravodlivosti a rasizmu, ale aj nových spojení, sociálnych väzieb a solidarity, píšu oslovení umelci a autori listy svetu – osobné správy, ktoré odrážajú ich pohľad na aktuálnu situáciu a vo forme listov, krátkych audioklipov a videí skúmajú pomýlenú logiku minulosti, trhliny v prítomnosti, ale aj možné cesty budúcnosti. Vy ako čitatelia ste v kópii, celý svet je v CC. Medzi pozvaných umelcov patria napríklad Fatima Al Qadiri, Ruha Benjamin, Black Brown Berlin, Imani Jacqueline Brown alebo Meg Stuart. Aktuálne si na stránkach CC: World môžete prečítať list od Hito Steyerl a pozrieť videoesej Rabiha Mroué.

***

Pred týždňom sa uskutočnil krst novej zbierky básní Výsledky vzniku z pera (?) Lizy Gennart – neurónovej siete, ktorú vytvorili a láskavo a trpezlivo učia Zuzana Husárová a Ľubomír Panák. Jej poetický jazyk vychádza z obrovskej databázy slovenských básní, ktoré poskytlo niekoľko vydavateľstiev. Metaforické oloidy, ktoré neboli vymyslené či nájdené, ale objavené nájdete v útlej knižke, ktorú vydalo nakladateľstvo Drewo a srd. Na rozhovor s rodičmi neurónovej siete sa môžete tešiť na stránkach 3/4 v najbližších týždňoch.

***

Nový release maďarského labelu Exiles, ktorý zastrešuje progresívnu, hlavne lokálnu elektronickú scénu, sa zameriava na live coding a algorave. Stojí za ním predstaviteľ tejto scény v Maďarsku, Tamás Boros, ktorý v marci v Budapešti spolu-zorganizoval medzinárodnú Školu live codingu.  EP Samples I, ako už napovedá aj názov, je zložený výhradne zo samplov z kultového Korgu Monotron Delay kódovaných v programe TidalCycles, ktorý je založený na jazyku Haskell pre hudbu a generovanie patternov.

 

***

Doba sa zrýchľuje a brooklynský teoretik, novinár, kurátor, umelec a „hudobník z nutnosti“ DeForrest Brown, Jr. – okrem iného predstaviteľ iniciatívy Make Techno Black Again – vydáva v týchto dňoch pod menom Speaker Music konceptuálny hudobný album Black Nationalist Sonic Weaponry na značke Planet Mu ako odozvu na nedávne protesty v USA. Premenlivé a nepokojné beaty tvoria podklad pre rôzne druhy zvukových prejavov a prehovorov, ktoré spolu vytvárajú niečo ako „pouličnú ohňovú hudbu“ so silným posolstvom. Už len samotné názvy trackov stoja za to a nútia k zamysleniu o rasových otázkach a sociálnej štruktúre (nielen) v Amerike. Veď posúďte sami: Black Secret Technology is a Traumatically Manufactured and Exported Good Necessitated by 300 Years of Unaccounted for White Supremacist Savagery in the Founding of the United States. Alebo tento: American Marxists Have Tended to Fall into the Trap of Thinking of the Negroes as Negroes, i.e. in Race Terms, When in Fact the Negroes Have Been and are Today the Most Oppressed and Submerged Sections of the Workers… Album sprevádza 45-stranový PDF buklet s textami afroamerických teoretikov a básnikov.