Microbial purgatory / Mikrobiálny očistec


Saša Spačal, Mirjan Švagelj, Anil Podgornik (SI): Mycophone_unison

 

“We are of the universe — there is no inside, no outside. There is only intra-acting from within and as part of the world in its becoming.”1

Vitajte v úkryte. Prišli ste sem v slepej viere, že sa ukryjete, a uniknete tak dôsledkom „Udalosti“. Ako vidíte, Udalosť sa nestala zo dňa na deň, nenastal žiadny veľký tresk, ale už dlhšiu dobu pretrváva a plynie tento nepriaznivý stav, ktorý nám i vám spôsobuje, že ste začali spočívať vo veľkej neistote, či je tento priebeh žitia ešte vôbec prípustný, či vôbec je možné v stave nášho bytia vydržať. Stretli ste sa v úkryte, vyznávači a spriaznenci spolku digerati,2 ktorí nám po desaťročia vštepovali všeobecnú výživnosť a prospešnosť kyberkultúry a vďaka ich diktátu sme my všetci začali veriť, že my-ľudia sme len zbierkou dát, že sme len chodiace nosiče pre informácie. Túto zaslepenosť vám odkrývame, keď už je, zdá sa, neskoro. Už dlhšie sa medzi umelcami a výskumníkmi našli takí, čo pochopili, že éra digitálnych technológií môže byť nielen zlatým teľaťom svetovej ekonomiky, ale že je tiež bránou pre otvorený dialóg a bezprostredný vzťah s ekosystémom. Tento vzťah nie parazitický, nie je predátorský, ale naopak, symbiotický. A k tomuto poznaniu, že technológia môže spájať živé s neživým, museli prísť až umelci.

Mycophone_unison

Zariadenie môžeme nazvať aj „biohack music boxom“, ktorý si môžu prítomní dočasní obyvatelia tohto úkrytu púšťať v ich čakaní na prežitie. Ide o responzívnu zvukovú inštaláciu, ktorá reaguje na ich vlastné mikrobiómy. Poskytne tak prítomným akúsi reflexiu a navigačný nástroj v časopriestore. Výsledkom tak je nielen jedinečná zvuková stopa ich vlastných tiel, ale aj zvuk ich vlastnej mnohopočetnosti, plurality ich vlastného tela. Nie je len vaše totalitné JA, jediné a jednoznačné. Vaše fyzické JA je schránkou biliónov mikrobiómov, ktoré sídlia v črevách, močových cestách, vo vašich pohlavných orgánoch, ústach, dýchacích cestách a najviac ich je na vašej pokožke, o ktorú sa tak starostlivo a dôrazne staráte. Aj napriek vašej prehnanej hygiene, antibakteriálnym procedúram a dôkladnej starostlivosti sú tam. Všetky tie baktérie, kvasinky, vírusy a roztoče…
Mycophone_unison je akousi metaforou vnímania našej vlastnej telesnej identity, ktorú nám už desaťročia narúša nielen kyberkultúrny diskurz, ale aj rozšírený genocentrický pohľad na telo.

Divák/poslucháč/obyvateľ úkrytu si môže svoj pobyt skrátiť používaním tohto zariadenia. Jednoduchým gestom dotyku spustí signál centrálnej jednotke tohto prístroja vybaveného optickými tranzistormi, ktoré produkujú rytmický zvuk jedinečný pre každého participanta na základe jeho jedinečného zloženia kožného mikrobiómu. Zvuk, ktorý generuje centrálna jednotka, prechádza cez petriho misky, z ktorých každá obsahuje mikroorganizmy troch umelcov-autorov-stvoriteľov. Neustále sa meniaci zvuk je výsledkom živých a pulzujúcich čiastočiek mikrobiómu, ktoré sa nepretržite rozvíjajú. Výsledný elektronický odpor sa v každom momente signálu mení, čím sa transformuje aj celá zvuková sekvencia.

Keď vstúpite do tohto cyklického toku, stanete sa súčasťou prepojeného systému, v ktorom už to nie ste len VY, ale stávate sa súčasťou otvoreného symbiotického ekosystému a všetky mikrosúčiastky tvoriace vaše telo už viac nie sú neviditeľné a zanedbateľné a, ako ste si vy mysleli, neexistujúce. Efekt motýlích krídel vašich neviditeľných súčastí na mikroúrovni spôsobí, že ich môžete vnímať sluchom na makro úrovni. Takže nie, nie ste len jedno jediné a jedinečné JA, ako ste si doteraz mysleli. Ste pluralitou mnohého, pre vás tak nedôležitého a nepodstatného.

Dôležité upozornenie: Počúvanie tejto hudby môže spôsobiť u dotknutých jedincov neželaný stav sebareflexie, vyvolať stav úzkosti a budiť dojem pobývania v očistci.

Slovinská post-mediálna umelkyňa Saša Spačal vníma a chápe, že technológia výrazne tvaruje ľudskú skúsenosť a existenciu, pozornosť však venuje najmä skúmaniu vzťahov medzi rozdielnymi systémami koexistujúcimi v komplexnom environmente. Za jej výskum symbiotických vzťahov fungálneho mycélia a ľudského senzorického systému bola ocenená aj cenou Prix Ars Electronica 2015 v Linzi.

Poznámky:

1 BARAD, Karen: Meeting the Universe Halfway, Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. xiii + 524 pp., illus., bibl., index. Durham, N.C./London : Duke University Press, 2007.
2 BROCKMAN, J. Digerati: Encounters With the Cyber Elite [online]. Hardwired, 1996.

 

www.ivicic.pb.studio