Nová Podzem


Samotný — hypotetický — kontext umeleckej inštalácie v bunkri sa javí ako cynický, preto bude výsledné vyznenie použitých diel — popri samozrejmom dekoratívnom — vždy čiastočne mravokárne alebo ironické. Pri vopred zjavnej nemožnosti z takéhoto nastavenia uniknúť som sa ním rozhodol aspoň otriasť — vysokou rezonanciou medzi neživotným determinizmom situácie aotvorenosťou evolúcie, pokračovania života. Alebo ide len o pragmaticko-psychopatické bujnenie inštrumentálneho dizajnérskeho myslenia?

Ako základ svojej intervencie navrhujem transgénne diela Eduarda Kaca — Eight Day v kombinácii s dielom GFP Bunny. Základ pôvodných diel — genetickú sekvenciu zabezpečujúcu „svietivosť medúz“, funkčne vloženú do králika (králice?) „Alby“ a viacerých myší, rýb, rastlín, améb, navrhujem implementovať do potrebného počtu ďalších organizmov tak, aby spolu s už existujúcimi vytvorili určitý, dočasne (?) udržateľný ekosystém a ten bol uvažovaný ako nevyhnutný prvok architektúry bunkra.

Výsledkom by mala byť výrazne rozšírená, imerzívne pôsobiaca inštalácia diela The Eighth Day prebiehajúca paralelne s inými funkciami priestoru na ploche celého bunkra. Pôvodné dielo bolo vytvorené pre Institute for Studies in the Arts, (Arizona State University, Tempe, 2000 – 2001). Priestorovo ho definovala kupola z priesvitného plexiskla — zahŕňajúca terárium, akvárium a kombinovaný roboticko-bakteriálny „mozog“ — prezentovaná v úplne zatemnenom prostredí pri ultrafialovom svetle. Pre našu inštaláciu je potrebné zabezpečiť rovnaký svetelný režim — aktívny ideálne celý čas alebo alternatívne vyznačujúci voliteľné časové úseky — noc, deň, núdzový režim.

Samotné živé organizmy sú situované v čiastočne alebo úplne uzavretých labyrintoch s priebehmi navrhnutými paralelne s reálnou štruktúrou — priesvitné chodby združujúce myši a králiky, potrubia ústiace do jazierok s transgénnymi amébami, rybami a medúzami, po chodbách sa voľne pohybujú svietiaci strážni psi. Zvieratá môžu slúžiť podobne ako zdroje núdzového osvetlenia — pomáhať obyvateľom pri navigácii v priestore a v istej miere ho prejasňovať.

Inštalácia ešte obsahuje dôležitý dodatok — vzhľadom na nestálosť organického materiálu inštalácie sú v zálohe pripravené vizuálne identické autonómne robotické náhrady vysadených živočíchov. V prípadoch úmrtia svojich biologických náprotivkov sú okamžite diskrétne nasadzované ako ich „dubléri“, aby vizuálne charakteristiky inštalácie ostali zachované.

Ilustrácia: Braňo Matis – autorský remix záberu na inštaláciu Eduarda Kaca The Eighth Day.