Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

O 3/4


Papierová aj webová publikačná sonda do života v 21. storočí, príručka utajeného mainstreamu v súčasnom umení. Nové technológie, nečakané kontexty, nadžánrové presahy. Myšlienky namiesto trendov. Preklady vplyvných esejí, neobvyklé projekty, imaginárne aj reálne rozhovory.

Časopis 3/4 (pôvodne 3/4 Revue) už od roku 2000 prezentuje originálne myšlienky, vízie a prejavy súčasnej kultúry, reflektuje domácu i svetovú umeleckú scénu, uprednostňuje tvorivý transdisciplinárny prístup pred delením na jednotlivé umelecké druhy. V každom čísle sa objavujú pôvodné texty aj preklady inšpiratívnych esejí z rôznych oblastí poznania: teória umenia, elektronická kultúra, sociológia, architektúra… 3/4  systematicky sleduje dianie v umení a kultúre nových médií. Má tiež dôležité miesto v oblasti hudobnej reflexie, venuje sa mapovaniu aktuálnych hudobných prejavov naprieč žánrami. 3/4 pravidelne iniciuje vznik pôvodnej tvorby slovenských aj zahraničných autorov formou objednávok vizuálnych diel. Osobitný dôraz je kladený na úroveň grafického spracovania.

S podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.