Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

O 3/4


Papierová aj webová publikačná sonda do života v ére deepfakes, príručka utajeného mainstreamu v súčasnom umení, kritické pohľady na technológie, tvorbu a civilizáciu, nečakané kontexty, nadžánrové presahy. Myšlienky namiesto trendov. Preklady vplyvných textov, inšpiratívne projekty, rozhovory.

Časopis 3/4 (pôvodne 3/4 Revue) už od roku 2000 prezentuje zásadné myšlienky, vízie a novátorské prejavy súčasnej kultúry, reflektuje domácu i svetovú umeleckú scénu, uprednostňuje tvorivý transdisciplinárny prístup pred delením na jednotlivé umelecké druhy, reflektuje spoločenské a kultúrne zmeny súvisiace s rastúcim vplyvom nových technológií.

Šéfredaktor: Slávo Krekovič
Redakčný okruh: Dušan Barok, Zuzana Duchová, Magdaléna Kobzová, Ivana Rumanová, Barbora Šedivá
Distribúcia: Alžbeta Irhová, distribucia (at) 34.sk

Vydáva:
Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru
Gallayova 43, 84102 Bratislava

ISSN (tlačený časopis): 1335-5309
ISSN 34.sk: 1336-2240

Príspevky, návrhy, pripomienky zasielajte na redakcia (at) 34.sk.

S podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Bratislavskej regionálnj dotačnej schémy.