Olygoprotex


Dopady klimatických zmien neoddeliteľne previazané s eskaláciou sociálnych a vojnových konfliktov, s úpadkom demokratických režimov a environmentálnym kolapsom neumožnili pamäťovým (často štátnym) inštitúciám zaistiť dostatočnú ochranu zbierkových predmetov (vrátane umeleckých zbierok). Pod prísľubom zachovania hmotného dedičstva došlo k úplnej privatizácii najcennejších zbierkových predmetov, ktoré prešli do rúk tých, čo preukázali (alebo fingovali) možnosť dlhodobého umiestnenia v klimaticky stabilnom prostredí privátnych bunkrov a preperských pevností. Zvyšok zbierkových predmetov, ktorý sa nepodarilo sprivatizovať, bol zakopaný niekoľko metrov pod zem, kde majú predsa len väčšiu šancu prežiť oproti múzejným depozitom, kde by s istotou podľahli záplavám alebo rabovaniu. Bunkre superbohatých majú steny zo špeciálne sendvičovo vrstveného materiálu s názvom Olygoprotex. Tento materiál dokáže vzdorovať rôznym typom extrémnej záťaže. Vrstva olova zaisťuje odtienenie rádioaktívneho žiarenia, nanokomôrkové polyuretánové dosky zabezpečujú tepelnú izoláciu, vrstva z odrámovaných a následne vákuovaných obrazov, fotografií a menších trojrozmerných diel zase legitimizuje (v očiach majiteľov bunkrov) ostrú streľbu do osôb, ktoré sa priblížia k objektu. Streľba je vedená v mene ochrany planetárneho kultúrneho dedičstva. Každý bunker sa stáva militarizovanou Noemovou archou, patriacou do flotily kultúrneho dedičstva na vlnách ohrozeného ľudstva.

Prezervačná privatizácia sa dotkla tiež jednej zo zbierok, kde sa nachádzala fotografická dokumentácia mojej performance z roku 2018. Pohybom nadživotne zväčšeného dokumentu „z budúcnosti“ som problematizoval vtedy začínajúcu ostrakizáciu hnutia za klimatickú spravodlivosť prostredníctvom jeho označovania za prejav extrémizmu (nielen zo strany Ministerstva vnútra a Polície ČR).

Aj keď narástla pravdepodobnosť, že moja práca bude fyzicky zachovaná (pre koho?), odmietam zapracovanie môjho diela do kompozitu Olygoprotex. Viedol by som spor, ale nemám sa kde sťažovať.

28.12.2030

PREKLAD Slávo Krekovič