Palais de Tokyo v sieti pavučín


V parížskom Palais de Tokyo majú návštevníci do 6. 1. 2019 možnosť prehliadnuť si výstavu Carte Blanche to Tomás Saraceno ON AIR, ktorá je najväčším projektom v doterajšej tvorbe tohto umelca. Najvýznamnejšie múzeum vo Francúzsku venované dočasným výstavám súčasného umenia dalo k dispozícii celých 13 000 m2 svojich výstavných priestorov interdisciplinárnemu umelcovi argentínskeho pôvodu Tomásovi Saracenovi.  

Ten je známy najmä svojimi nadrozmernými interaktívnymi inštaláciami, vznášajúcimi sa štruktúrami a dlhodobým záujmom o svet pavúkov. Výstava predstavuje akýsi prierez hlavnými témami jeho umeleckej tvorby a zároveň je múzeom jeho doterajších projektov. Nájdeme tu dokumentáciu projektu Aerocene, ktorý skúma potenciálnu budúcnosť vznášajúcich sa obydlí pomocou aerosolárnych sôch vytvorených z odpadových plastových materiálov, ktoré sa vo vzduchu vznášajú len vďaka sile vetra a slnečnej energii. Komunitný aspekt tohto projektu je dôležitý, zdá sa však, že nie príliš živý. 

Aerocene je súčasťou konceptuálneho rámca Cloud Cities, dlhodobého výskumného umeleckého projektu, ktorý sa inšpiruje Buckminsterom Fullerom a radikálnou architektúrou. Vzdialeným cieľom je vytvoriť modulárne transnacionálne mestá vo vzduchu, ktoré by sa mohli stať novým modelom slobodných a dlhodobo udržateľných staviteľských postupov a emblémom vzdušného nomádizmu. 

Ďalšou oblasťou záujmu Tomása Saracena je arachnológia. Pôsobivá inštalácia nasvietených rámov popretkávaných hustými štruktúrami pavúčích sietí je akoby ústupom do pozadia zo strany umelca a uvádza na scénu neuveriteľne rozmanitý a zaujímavý svet pavúkov. Pavúky sú tu v roli tvorcov tých najkrajších a najkomplexnejších umeleckých objektov, ktoré sú v Palais de Tokyo vystavené. V jednej z miestností nájdeme tieto podivuhodné a rôznorodé tvary prenesené na dvojrozmernú plochu – jednoduchým nafarbením a sploštením na papier vznikajú nádherné grafické štruktúry nesmiernej komplexity, ktoré svojimi estetickými kvalitami držia krok aj s najzaujímavejšími dielami grafického umenia. V istom zmysle je osviežujúce, že symbolika sietí, ktorá je v súčasnom umení veľmi prítomná, sa v tejto výstave predstavuje vo svojej analógovej, doslovnej, takpovediac prírodnej rovine doplnenej o časovú os – z popisiek sa návštevník dozvie, ako dlho pavúky danú sieť snovali.

Saraceno pracuje aj s ďalšími elementami. Jedna z veľkých výstavných siení – ktoré sú mimochodom celé čierne, od podlahy po strop – predstavuje ambicióznu inštaláciu sonifikujúcu prachové častice ovzdušia prostredníctvom optického snímania. Bohužiaľ, spojenie medzi pohybom zviditeľneným silnými svetlami a zvukom takmer zaniká v ruchu návštev výstavy. 

Meditatívnosť vetra môžu návštevníci zakúsiť v jednej z menších inštalácií, ktorá sprítomňuje pohyb vzduchu v miestnosti. Jemné harmónie a pôsobivé nasvietenie umocňujú meditatívny výraz tejto nenápadnej inštalácie. 

Medzi highlighty nepochybne patrí veľká sieť z čiernych nylónových lán, ktorá je ozvučená, takže návštevník sa môže prechádzať/predierať pomedzi jednotlivé vlákna a načúvať, aký majú jeho kroky zvukový dopad. Inšpiráciou je, samozrejme, znova svet pavúkov, ktoré nepočujú tak ako my, ale ich sieť je spôsobom ako rozšíriť pole svojho vnímania vibrácií. Táto biela miestnosť pretkaná čiernymi štruktúrami pekne ukazuje, že pokiaľ ide o komplexnosť a krásu sietí, ako ľudia sa pavúkom nemôžeme rovnať. Pôsobí pri nich ako detská preliezačka. Interaktívny prvok sa v súčasnom umení naďalej oceňuje, zvukovo je však inštalácia možno príliš priamočiara.

Saracenov prístup je interdisciplinárny. V jeho štúdiu v berlínskych industriálnych halách pracuje tím tridsiatich ľudí na dielach, ktoré putujú na výstavy i do súkromných zbierok. Výhodou je, že sú veľmi ľahko prispôsobiteľné veľkosťou – vhodné do každej galérie či domu. Téma ekológie a trvalo udržateľného rozvoja je (nielen) v súčasnom umení aktuálna, aj keď projektov, ktoré by sa s ňou vysporiadali skutočne inšpiratívnym spôsobom je pomenej. Saraceno s týmito témami pracuje na úrovni utópie. Jeho vzdušné mestá a balóny z plastových sáčkov sú poetickou víziou budúcnosti bez fosílnych palív, snom, ktorý sa odlepil od zničenej zeme a teraz lieta nezaťažený v oblakoch. 

Výstavu sprevádza séria podujatí, ktoré zahŕňajú sympóziá o pavúkoch a arachnológii, koncerty pre pavúky (!) aj pre ľudí, kde nechýbajú zvučné mená z umeleckého i teoretického millieu. Pokiaľ máte cestu do Paríža, túto výstavu si nenechajte ujsť, je natoľko veľkolepá, že každý si v nej nájde niečo, čo ho osloví.

Fotografie z výstavy: Magdaléna Kobzová

Carte Blanche to Tomás Saraceno ON AIR, 17. októbra 2018 – 6. januára 2019, Palais de Tokyo, 13, avenue du Président Wilson, 75116 Paris.