Počítačová hra Screen Talk, etické využitie deepfakes, online festival Hyperlinks a výstava nezdokumentovaných udalostí i objektov


Neïl Beloufa zverejnil svoju webovú minisériu vo forme počítačovej hry (zatiaľ v beta verzii) Screen Talk. Projekt, ktorý vznikol v roku 2014 a v tejto podobe bol dokončený počas pandémie, sleduje spoločenskú a politickú odozvu na šírenie nového tajomného vírusu. Neraz over-the-top satira reflektuje náš digitálny svet, politickú neschopnosť, sexizmus či šírenie konšpirácií; hovorí na jednej strane o nedôvere v autority, no zároveň o akomsi kulte čísiel, ktoré môžeme vidieť posledné mesiace aj u nás.

***

Magazín Vox píše o etickom využívaní technológie deepfake, ktorá môže slúžiť na ochranu identity zraniteľných ľudí. Napríklad nový dokumentárny film Welcome to Chechnya tak anonymizuje svojich protagonistov a protagonistky, ktorým by hrozilo prenasledovanie. 

***

Od 10. do 12. júla sa bude konať online festival Hyperlinks zameraný na filmy reflektujúce digitálnu kultúru. Dostupné budú okrem iného filmy Lawrenca Leka, Mika Reverezu či Eduarda Williamsa. 

 

***

Online výstava zaoberajúca sa dokumentáciou, uchovávaním, (falošnou) pamäťou, (umeleckým) objektom, fenomenológiou a blockchainovou certifikáciou s názvom Undocumented events and object permanence vstúpila do svojej letnej fázy. Podľa kurátorov je online umenie, ktoré je virtuálne a založené na komunikačných protokoloch, reprezentáciou a zároveň aj transakciou. Objekt samotný je dokumentáciou, internet je archívom a panoptikom. Zaujímavý je tu paradox medzi témou nezdokumentovaných (a nezdokumentovateľných) udalostí a objektov a certifikáciou pomocou blockchainu, ktorá je dôkazom ich existencie a funguje ako archívna alebo muzeálna inštancia – uchováva diela bez toho, aby ich obsahovala alebo odhaľovala. Otvorená výzva s deadlinom 22. septembra znie: „Please submit something undocumentable.“  Ešte máte čas sa zapojiť!