Pokud bych byl kurátor:


 • se smyslem pro humor, zorganizoval bych nonstop přehlídku celého životního díla Mariny Abramović, která by ve smyčce pokračovala až do úmrtí umělkyně.

   

 • pragmatik, donutil bych je nakoupit a všelijak zachránit maximum památek a uměleckých děl i archeologických nálezů. Vytvořit jakousi uměleckou Noemovu archu pro budoucí pokolení, ovšem s podmínkou, aby ji pak zpřístupnili lidstvu, které se po apokalypse otřepe.
 • sadista, nechal bych na motivy Atlantídy Mira Žbirky vytvořit celou výstavu nejslavnějšími umělci světa s příslibem, že je bohatec za odměnu zachrání.

   

 • bez vlastností, pomohl bych jim nakoupit všechna díla Davida Černého a podobných výlupků, abych potěšil jejich vkus. Podobný kunst mají bohatí mazlíčci rádi, proč jim ho nedopřát.
 • konceptualista, uspořádal bych aspoň měsíční konferenci vědců z různých disciplín na téma Alexandrijská knihovna. Pak bych je nechal bádat aspoň deset let v obsáhlých archivech, každý rok nechat publikovat recenzovanou knihu, každé dva roky bych uspořádal další konferenci, jejímž výstupem by byl, samozřejmě, sborník, pokus o rekonstrukci.
 • komparatista bez trochy fantazie, vybudoval bych kolekci z děl, které tematizují podobné úniky od katastrof anebo život v apokalypse, utrpení, izolaci a mezní situaci. Knihy, obrazy, hudební kompozice, filmy. Od Apokalypsy sv. Jana přes Bocacciův Dekameron k Masce rudé smrti Edgara Allana Poea, Lansingovu knihu Endurance, Souostroví Gulag až k Blade Runnerovi či Diamandě Galás, Mayhem, Khanate, Josefu Bolfovi nebo horroru Věc. Ovšem přihodil bych i řadu knih o meditaci, pár svazků učení starých mnichů či velkých učených (Lao-c’, Mistr Čuang, Chuej-neng, Mnich Jiao, Velké učení, Wumenguan, Šantidéva, Védy atp.). Ať se tím prohryžou. K tomu nějaké to memento mori, vanitas…

   

 • moralista, snažil bych se jim udělat kolekci kritického umění, která artikuluje drtivé dopady kapitalismu, chtíče, kumulace moci, peněz a ohavnosti podobných kroků.
 • humanista, navrhl bych jim participativní a temporální projekt, kdy se v jejich rezortu musí za nějakým vyspekulovaným účelem ukrýt co nejvíce osob a zvířat. Tajný název: Noemova archa. Oficiální název: Situace, v níž se kříží pochyby nebo třeba Vše, co má jméno, jakoby nebylo (anebo podobné módní názvy, které jen něco z moudrého a filozofií nadýchaného obláčku naznačují, ale radši neřeknou nic, kterými se svět výtvarného umění nyní hemží).
 • umělec s vírou v odplatu, doporučil bych jim k nákupu díla, do jejichž středu bych tajně umístil časované bomby na odpálení celého bunkru a přilehlého rezortu.
 • dobrák s vírou v sílu umění, shromáždil bych náboženská díla plná motivů spasení, odpuštění, naděje a smíření.

PIC Archív