Posledného oznámenia 1


VVY // POS // P O S L ../ —* EDN é // POSLEDN //// posledné o ..z ( VÝSTRAHA!!!)
oznámenie ..? !! Niet niet niet – nikdy – nikdy – nikdy – nikdy – nikdy -
GRATULUJEME !!! VÝHRA !!! OZNÁMENIE !!! O Z N Á M E N I E ! ! !
– dokázať že nie ste robot – _goto(it)reset ..
001000001101000110011001100011100110011001101//freeporn21548.com
GRATULUJEME !!! VÝHRA !!! OZNÁMENIE !!!
OOOZZZNAAAAAMEEEEENIEEEEEEEEEE //
..ale vy nie ste Peter – ja chodím k Petr**** – ZMENIŤ ROZHRANIE (((OooM)))
ilegalita VÝHRA !!! ilegalita IHNEĎ !!! = ilegalita SPäŤng .. gg .. FUCK – ZMENIŤ ROZHRANIE (((OooM)))
// Fugla ätt huor ami itta maläeng tahtter uddo gutta //
Die schwerste Erinnerung ist die, die an der
Grenze des / / / / – .. data error

sincerly

+++// PriNNC Mguabe Mguabe Mguabe Mguabe

DELETE .. delete .. de

XoXo

x – - o

o

COVER ART Alex Gutrai

Postupne sa učíme jazyk spamu. V jednej z verzií budúcnosti, bude ľudská práca lacnejšia ako práca algoritmov a ľudia sa znovu stanú zvrchovanými tvorcami spamu s pridanou hodnotou. V rámci príprav sme oslovili vybraných autorov s týmto zadaním: Napíšte text spamu, ktorý má v predmete „Posledného oznámenia“.