Secondary Archive, prednášky Kajet Journal a Laurie Anderson


Secondary Archive je nová online platforma pre umelkyne zo strednej Európy, ktorá ako už napovedá aj jej názov, sa snaží kontrovať premise žien ako druhoradých v kontexte umeleckej tvorby. Snaží sa reflektovať debaty o genderových otázkach, (ne)rovnosti, občianstve a ženskom aktivizme v postsocialistických krajinách. Momentálne obsahuje vyše 250 umelkýň, z toho časť aj zo Slovenska. Nezameriava sa generačne, v databáze nájdete najmladšiu generáciu umelkýň, ako aj tú etablovanú. 
 
***
 
 
Kajet Journal je jedno z mála periodík systematicky a kriticky sa zaoberajúcich strednou a východnou Európou a jej historickými, politickými a socio-ekonomickými kontextami, hlavne z pohľadu umenia a kultúry. Stojí za ním duo editorov Petrica Mogos a Laura Naum, ktorí žijú a tvoria v Bukurešti, kde mimochodom majú aj kníhkupectvo Dispozitiv Books. Kajet sa snaží vymaniť z dogiem studenej vojny, ako aj postkomunistických diskurzov, resp exotizujúcich povrchných záujmov. Prednáška v rámci série VIDEOGRAM 102 / TIM Master Class v stredu o 19. hod. predstaví aj ich chystané nové číslo s názvom Easternfuturism.
 
***

V stredu 14. 4. o 23. hod. si budeme môcť pozrieť novú performatívnu prednášku multižánrovej umelkyne Laurie Anderson s názvom  Rocks: Spending the War Without You.  Ide o tretiu zo série šiestich prednášok The Norton Lectures, ktoré hosťuje Mahindra Humanities Center na Harvarde. Účasť je zdarma, stačí sa zaregistrovať.