Sterling Crispin: Záchranný a investičný modul pre núdzové použitie 


Sterling Crispin: Self-Contained Investment Module and Contingency Package, 2015

Sterling Crispin je americký umelec, ktorý je v našom prostredí známejší ako autor diela s názvom Data-Masks (zaradeného kurátorkou Cristine Paul do kategórie postinternetového umenia). Samotné dielo je už len produktom vymenenej situácie, keď na základe odčítania biometrických údajov z tváre užívateľa účtu na sociálnej sieti za účelom jeho verifikácie, dochádza prostredníctvom otočeného algoritmu ku vygenerovaniu podoby tváre užívateľa v podobe, ako ju vidí digitálny systém. Táto zámena nás núti dívať sa na dehumanizovanú štatistickú podobu seba samého. Paradoxom diela je jeho objektívna exaktnosť – naša verná podoba. 

Ja som však tohto autora spoznal prostredníctvom úplne iného diela. Na prvý pohľad išlo o kubický objekt, ktorý nemal ani najmenšiu ambíciu konkurovať súčasnej trendovej estetike spájania vizuálnych absurdností. Objekt bol situovaný (zámerne) do prostredia vkusne zariadeného apartmánu, v ktorom kytica kvetov evokovala jeho užívanie. Dielo tu pôsobilo ako bizarný interiérový doplnok stojaci na podstavci, ktorý farebne korešpondoval s interiérom. Až detailnejšia analýza komponentov, ktorými bol objekt vybavený ponúkla viac indícií, vďaka ktorým bolo možné porozumieť celej tejto situácii. 

Sterling Crispin vytvoril dielo, ktoré plní dve funkcie. Obe dostupné iba pre exkluzívneho a solventného zberateľa so silným pudom sebazáchovy.

Prvou funkciou je potenciál diela – ekonomická a estetická hodnota artefaktu ako potenciálnej komodity na trhu s umením s benefitom možnosti ovplyvňovania jeho hodnoty (aj v závislosti od menového vývoja – vysvetlím nižšie). 

Druhá funkcia diela však paradoxne determinuje tú prvú a zároveň determinuje úplne všetko. Dielo, ktoré už vo svojom názve (Záchranný a investičný modul pre núdzové použitie) evokuje kalkul v prípade potenciálnej kataklizmatickej hrozby, je v skutočnosti kompaktnou (hnuteľnou) záchrannou a investičnou stanicou. Obsahuje zariadenie nevyhnutné pre prežitie v postapokalyptických podmienkach – kyslíkovú nádobu, filter na znečistenú vodu a núdzové jedlo s vysokými nutričnými hodnotami, ktoré zabezpečia majiteľovi niekoľkomesačné prežitie. Objekt obsahuje ďalej tisíce semien kvalitných druhov rastlín, nie len pre zabezpečenie potravinovej sebestačnosti, ale aj pre reštart procesu fotosyntézy. Núdzové rádio má umožniť spojenie s potenciálnymi preživšími a herné konzoly zase tlmiť šok a úzkosť. WiFi prijímač zabezpečuje spojenie s Cloudom, ktorý overuje výpočty asi najkontroverznejšej súčasti tohto modulu, ktorým je banka na „ťažbu“ bitcoinov. Udržanie procesu výpočtov bude totiž pravdepodobne, či sa nám to páči alebo nie, najdôležitejšou úlohou tohto modulu. Nemôžme tušiť, aká vysoká bude cena života v novotvoriacej sa postapokalyptickej spoločnosti. 

Kým je teda toto exkluzívne dielo majetkom spokojného bohatého človeka umiestneným na podstavci v jeho apartmáne, tak je jasné, že apokalypsa nenastala. No procesor banky na bitcoiny pracuje nepretržite a otázky piatich superbohatých mužov sveta z eseje Douglasa Rushkoffa o nákladoch na udržanie ich moci, vplyvu a teda na ich prežitie, sú relevantné.

Zdroj ilustrácií: www.sterlingcrispin.com