Umenie do bunkra


V eseji Survival of the Richest (2018) popisuje americký teoretik médií Douglas Rushkoff, ako bol pozvaný urobiť prednášku na tému „budúcnosť technológií“. V luxusnom rezorte však namiesto desiatok investičných bankárov predstúpil pred piatich super bohatých mužov, ktorých hlavnou starosťou bolo niečo celkom iné. Pýtali sa, ktorý región bude najmenej ovplyvnený klimatickými zmenami a ako majú zabezpečiť lojalitu bezpečnostných služieb v svojich podzemných bunkroch po tom, ako dôjde k „udalosti“. „Udalosť“ bol ich eufemizmus pre environmentálny kolaps, sociálne nepokoje, nukleárnu explóziu, nezastaviteľný vírus, krach sietí.Opisovaná situácia nás natoľko zaujala, že sme sa rozhodli preskúmať tento postapokalyptický scenár podrobnejšie. Zadali sme preto našim obľúbeným tvorivým osobnostiam, spolupracovníčkam a spolupracovníkom nasledovné zadanie:

Aké umelecké dielo by ste inštalovali do post-apokalyptického bunkra niektorého z mužov spomínaných v texte, ak by vás oslovili ako bunker-kurátora alebo umelca?

PIC Záber z filmu Zardoz (1974)