Umenie nedokonalosti: Ars Electronica 2018


Kedy sa z omylu stáva zásadná chyba? Taká, ktorá by prípadne mohla mať fatálne následky? Téma tohtoročného festivalu elektronického umenia Ars Electronica v rakúskom Linzi znie Error – The Art of Imperfection. Samozrejme, nie je ťažké z nej odvinúť viacero myšlienkových vlákien, po dôkladnom rozpletení smerujúcich k otázkam prežitia súčasnej civilizácie poháňanej technológiami.

Zrejme málokto si nestihol všimnúť, ako sa technologicky podmienené témy presunuli z okraja umeleckej scény priamo do stredu diania. Bez ohľadu na možnú kritiku zotrvačnosti, s akou sa tak deje, pojmy ako postinternet, akceleracionizmus, singularita, dataizmus či post-apokalypsa sa udomácnili v množstve umeleckých galérií a prehliadok. Či tieto spoločenské zmeny dokáže tohoročný najväčší festival umenia a technológií reflektovať v plnej šírke, to sa dozvieme už čoskoro. Zatiaľ je jasné len to, že do aktuálnej témy sa kurátori snažili premietnuť mnohé známe nástrahy dnešnej doby, ktorá nasledovala po digitálnej revolúcii: sledovanie a analýzy využívajúce big data, zvyšovanie produktivity prinášajúce nezamýšľané následky, ako aj ďalšie technologické zlyhania. Samotná práca s fenoménom chyby a nepodarku nie je v mediálnom umení nová – prinajmenšom od čias vplyvnej eseje Kima Cascona Estetika chyby je táto tendencia definovaná ako jeden z dôležitých tvorivých princípov. Zrejme však doba dozrela na posun od chyby ako estetickej kategórie k väčšiemu nadhľadu nad spoločenskými procesmi, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ďalší osud ľudstva. Omyly, prinášajúce nezamýšľané pozitívne, ale aj negatívne dôsledky sa môžu diať v doménach siahajúcich od genetického inžinierstva, robotiky, vojenských technológií až po
Zároveň nás však nedokonalosť údajne odlišuje od strojov. 

Ars Electronica sa uskutoční od 6. do 10. septembra na viacerých miestach v Linzi: katedrála Sv. Márie, OK Centrum súčasného umenia, kiná Moviemento a CENTRAL, Linecká umelecká univerzita, múzeum LENTOS, Brucknerhaus, Ars Electronica Center a Súkromá univerzita Antona Brucknera. Festivalovým centrom bude tradične „mestečko“ Postcity v monumentálnej budove poštovej nákladnej stanice. Medzi účinkujúcimi a vystavujúcimi umelcami nájdeme mená ako Alexis Langevin-Tétrault, Ryo Kishi, Elisabeth Schimana, Group A + Kat Day, Visionist + Pedro Maia a mnoho ďalších.