everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Počítačovo generovaní umelci (špeciálna sekcia)

Kruno Jošt

 

 

 

 

 

 
 
PREKLAD Jana Bašnáková

História:

Myšlienka Binárneho Kruna (BK) sa zrodila na umeleckom rezidenčnom programe v Zürichu na sklonku roka 2007, kde skupina umelcov prezentovala projekt Digitalorganica. Vďaka finančnej podpore chorvátskeho ministerstva kultúry sa tam mohli zúčastniť na stretnutí miestnej sekcie DORKBOT-u. Ako to už býva na neformálnych prezentáciách a nekonvenčných kultúrno-umeleckých miestach zvykom, hostia a hostitelia sa spolu zabávali aj po prezentácii a spať išli až nadránom.

K týmto trom jedincom patria: Kruno Jošt, ktorý napísal návrh projektu do DORKBOT-u Zürich a zorganizoval cestovné a finančné záležitosti prostredníctvom grantu cez ministerstvo. Vyznáva hudbu generovanú celulárnymi automatmi (CA) a fandí nekonvenčnej hudbe. Ivan Nikolić, programátor, hacker a nadšenec čudných kresieb, zapletený do umelej inteligencie a generatívneho softvéru, autor CA softvéru prezentovaného v Zürichu. V neposlednej rade sem patrí aj Anna Sobzak, naša podporovateľka vo všetkom, čo sme robili alebo chceli robiť a tiež rodená umelkyňa „detournementu“.

Legenda hovorí, že to prebehlo takto: Anna a Lesh vtipkovali, že by mali replikovať Krunov život ako softvérový algoritmus, ktorý by dokázal robiť umelecké projekty a zároveň sa uchádzať o všetky dostupné možnosti grantovej podpory. Kruno by tak mohol chodiť na všetky festivaly a happeningy. A pokým by softvér generoval umenie, uchádzal sa o granty a tak ďalej, on by pil pivo a zabával sa na otváracích ceremoniáloch. Vtedy to síce bolo myslené ako vtip, ale rozvinulo sa to do nápadu, ktorý začal žiť vlastným životom.

Prečo:

Kritická analýza života umelcov, teda aspoň niektorých, prezrádza, že nežijeme z prostriedkov získaných za diela predané galériám, ani z podpory mecenášov, ani si nás nenajímajú králi ako dvorných maliarov. Prežívame na „projektovej báze“, od jednej žiadosti o grant k ďalšej, svoje plány a tvorivé cykly prispôsobujeme „kalendárom grantových výziev“. Najzávažnejšie je, že ohýbame vlastnú tvorivosť tak, aby sme umelecké projekty „našili“ na mieru grantov.

Ak sa nájde výzva na projekt podporujúci cezhraničnú spoluprácu, budeme spolupracovať so susedmi spoza hraníc. Ak projekt podporuje rozšírenie EU do neeurópskych krajín, rozšírime EU. Ak objavíme projekt prikazujúci „choďte doľava“, pôjdeme doľava. Ak povie doprava, pôjdeme doprava. Naša tvorivosť kriticky závisí na kultúrnom priemysle, vládnych plánoch, programoch pre nasledujúcich tri či päť rokov. Naša práca a médiá, v ktorých pracujeme, sa prispôsobujú grantovým výzvam a žiadostiam. Sme tvorivými otrokmi kultúrneho biznisu.

Alebo nie sme? Ak ste schopní vyššie spomenutej kritickej analýzy, potom ste práve vy tými, ktorí sa pokúšajú hacknúť túto situáciu a vytvoriť si malé bublinky nezávislosti vo veľkej bubline biznisu. Ste tvoriví ľudia s vlastnými názormi, usilujúci sa prežiť v prostredí diktovanom „grantovým kalendárom“.

Čo:

BK je softvér, ktorý replikuje spôsob, akým umelci vyhľadávajú grantové žiadosti, nachádzajú finančnú podporu, uchádzajú sa o granty a generujú umelecké diela na objednávku kultúrneho priemyslu – na báze toho, čo je „in“ a čo „out“, aká je momentálna kultúrna politika, odkiaľ umelec pochádza (geopolitický faktor), atď.

Príklad:
Keď sú umelci mladší, hľadajú granty pre mladých umelcov, prihlasujú sa na festivaly video-tvorby pre mladých, a môžu na základe údajov a informácií o najnovších kultúrnych a umeleckých počinoch na túto tému zrealizovať diela, ktoré sú v daných grantových výzvach považované za umelecké projekty.

BK je kritikou súčasného systému umeleckej produkcie. Zároveň skúma, či sa tento systém dá replikovať/nahradiť matematickým algoritmom.

Otázky reprezentovania softvéru:
1. pomôže prezentovaný softvér ľuďom tak, aby ho mohol použiť každý a využiť tak situáciu vo svoj prospech?
2. bude prezentovaný softvér len satirickou reprezentáciou a ponúkneme pomoc s výsledným umeleckým dielom?

Proces budovania argumentov návrhu: otvorený pre každého online na thinkature.com – pošlite e-mail alebo iné kontakty kvôli pozvánke. Prípadne ma kontaktujte na: udrugauke *na* gmail *bodka* com
 
 

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori