everything is new but 3/4.   http://34.sk   english
3/4. Papierová sonda do života v 21. storočí, príručka utajeného mainstreamu v súčasnom umení. Improvizovaná a elektronická hudba? Internetové umenie? Mikrokozmos multimédií? Urbánna kultúra? Exkluzívne témy, profily a nové mená, s ktorými v labyrinte informácií nezablúdite. Nové technológie, nečakané kontexty, nadžánrové presahy. Akcie, o ktorých je dobré vedieť. Myšlienky namiesto trendov. Preklady vplyvných esejí, neobvyklé projekty, imaginárne aj reálne rozhovory. Udržujte svoj vkus v kondícii pomocou recenzií na originálne www stránky, nové filmy, knihy a cd, ktoré nenájdete nikde inde.
Od roka 2002 4 x ročne, preosiate na 100 stranách.
 
šéfredaktor
slávo krekovič || slavo @34.sk
 
zástupca šéfredaktora
oliver rehák || oliver @34.sk
 
redaktorka
barbora šedivá || babuta @34.sk
 
redakčný okruh
dušan barok
zuzana černáková || zuzana @34.sk
debora pastircakova
martin vysoký || martinvysoky @yahoo.com
 
asistentka redakcie, distribúcia
mária lampertová || distribucia @34.sk, 0910 272 035
 
dizajn
marek kianička || kio @34.sk
braňo matis || bmx @34.sk
 
webdizajn
dusan.satori.sk
 
korektúry
gabriela magová
zita ročkárová
 
vydáva
atrakt art
združenie pre aktuálne umenie a kultúru
gallayova 43 bratislava 84102
o2 5443 4526
www.atrakt-art.sk
 
3/4 je členom medzinárodnej siete Mag.Net - Electronic Culture Publishers, www.magnet-ecp.org.
 
registrované mk sr 2176/99
issn 1335-5309
issn 34.sk 1336-2240
 
Príspevky, návrhy, pripomienky zasielajte na redakcia @34.sk.
 
<< späť
  ©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori