everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Lab: Alt Art, Kluž, Rumunsko

 
 
click
Robots and Avatars, tanečný workshop s použitím Kinectu. Foto Vaczi Roland.


click

Nadácia AltArt propaguje digitálnu kultúru a jej cieľom je posilniť rumunský kultúrny sektor. Snaží sa vplývať na spoločenský rozvoj prostredníctvom výskumu, diskusií, networkingu a aktivitami v lokálnej kultúrnej politike. AltArt je jedným zo zakladateľov Fabrica de Pensule Federation, nezávislého priestoru pre súčasné umenie, ktorý vznikol v rumunskom meste Kluž (Cluj - Napoca), v roku 2009 a taktiež asociácie Cluj - Napoca 2020: Európske hlavné mesto kultúry. Istvan Szakats, prezident nadácie je členom rady tejto asociácie. AltArt je jedným z budovateľov iniciatívy Cluj 2020, zloženej z intelektuálov a expertov.

Taktiež sa podieľa na úsilí skupiny A Soul for Europe, Európskej občianskej snahy presadzujúcej význam kultúry pre rozvoj Európy. A Soul for Europe podporuje partnerstvá medzi kultúrnymi subjektmi a potiticko-kultúrnou sférou. Založila pracovnú skupinu v Európskom parlamente a prvú Európsku obchodno-kultúrnu platformu. Rarita Zbranca, riaditeľka AltArtu, je členkou Strategickej skupiny tejto iniciatívy od roku 2006.

Projekty AltArtu pozostávajú z rozvoja interaktívnych platforiem a sérií podujatí zmiešanej (reálnej a virtuálnej) reality. Skúmajú nové kultúrne dimenzie prostredníctvom použitia internetu, nových technológií, workshopov, výstav, lživého umenia a podobne. Aktivity Altartu sú späté s témami súvisiacimi s verejným priestorom, urbánnou regeneráciou, identitou a sociálnymi väzbami v digitálnom priestore. AltArt neustále pracuje na podpore urbánneho rozvoja prostredníctvom interdisciplinárnych projektov, verejných diskusií a aktivít v oblasti lokálnej politiky. Naša organiyácia prispela k rozvoju kultúrnej stratégie mesta Kluž a k rozličným občianskym projektom v Rumunsku so zameraním na rozvoj kultúrnej politiky. V roku 2010, po dlhom období nedostatočnej spolupráce medzi kultúrnymi mimovládnymi organizáciami a lokálnymi úradmi v Kluži, sme iniciovali sériu projektov spolupráce s magistrátom v Kluži. Alt art prispel tiež k plánu mestského rozvoja (City Brand Development Plan) a plánu rozvoja mesta Kluž (Cluj Urbanism Master Plan). Koordinoval diskusie na tému uchádzania sa mesta Kluž o titul Európske hlavné mesto kultúry 2020 a päťročný projekt revitalizácie verejného priestoru prostredníctvom kultúrnych nástrojov. Prvým podujatím vrámci tohto dlhodobého projektu je Viditeľné mesto. Umenie vo verejnom priestore (The Visible City. Art in Public Space). Umelci v ňom boli pozvaní, aby navrhli súčasné umelecké diela, ktoré by mali byť vystavené vo verejnom priestore - na billboardoch, mestkých obrazovkách a vo výkladoch. Priebežne sa tiež konajú verejné debaty o urbánnych témach s umelcami, verejnými inštitúciami a verejnosťou.

Ďalšie relevantné podujatia, organizované AltArtom sú: Future Forecast – reflexia súčasného urbánneho života umelcami a vedcami, verejné umenie; Forum Cluj. Kultúra a urbánny rozvoj (Forum Cluj. Culture and Urban Development.) – konferencia o úlohe kultúry pri podnecovaní procesov urbánneho rozvoja; E-Tribal Art – umelecké intervencie v textúre elektronických kmeňov; Bare Share – analýza kultúry zdieľania v Rumunsku; Terra Incognita – séria interaktívnych podujatí, skúmajúcich prieniky rôznych realít, spracováva aktuálne sociálne, kultúrne a politické témy.

Samples
www.urbansamples.ro
Sample je multi-disciplinárny projekt, laboratórium, do ktorého sú zapojení umelci venujúci sa tancu, elektronickej hudbe a mediálnemu umeniu. Spoločne sa snažia zasadiť súčasnú tanečnú produkciu do urbánneho priestoru. Cieľom je reflektovať témy, ktoré sú relevantné pre súčasný urbánny priestor a miešanie spoločenských vrstiev. Proces „modelovania“ urbánneho kontextu začína pri drobných denných rituáloch jednotlivca a pokračuje až k skupinovým vzorom správania. Tie sa opakovane vyskytujú v spoločenskom živote mesta. Predstavenia sú postavené na zvuku, obraze a pohybe. Vyžadujú priamu a okamžitú účasť divákov. Projekt existuje od roku 2008, kedy ho nadácioa AltArt rozbehla. V roku 2010 rástol ďalej ako súčasť európskeho turné po mestách Istanbul, Pécs a Sofia. Prvé predstavenia sa konali v Kluži v roku 2008, v susedstve štvrte Manastur, následne v jednom z mestských obchodných centier. V roku 2010 bolo predstavenie uvedené v Kadirga Park v Istanbule (14. 9. 2010) a na hlavnej vlakovej stanici v Sofii (3. 11. 2010). V Turecku bolo predstavenie súčasťou programu Istanbul 2010: Európske hlavné mesto kultúry.

The Visible City
www.altart.org/orasulvizibil
“Orasul Vizibil/Viditeľné mesto” je verejným umeleckým projektom vytvoreným na objednávku, ktorý AltArt odštartovala v roku 2010, v spolupráci s Magistrátom Kluž-Napoca. Súčasťou koncepcie je verejná výzva, výber a výstava diel súčasného umenia na verejných billboardoch a v pouličných výkladoch v Kluži. Cieľom je vytvoriť kultúrny program, ktorý bude smerovať k tvoreniu dynamického verejného priestoru a zároveň v obyvateľoch mesta posilní ich zodpovednosť k verejnému priestoru. V roku 2010 bolo vyhlásená téma výzvy: Reappropriate (znovu osvojenie).

Aktivity AltArtu sú realizované s podporou European Union (Culture 2000, Lifelong Learning, Phare), European Cultural Foundation, Romanian National Cultural Fund, Romanian Ministry of Culture, Romanian Cultural Institute, Pro Helvetia, Goethe Institute, British Council a ďalších inštitúcií.
 
 
poznámky a odkazy k článku
www.altart.org
 
ďalšie články autora
Lab: Alt Art, Cluj-Napoca, Romania 27-28

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori