everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Lab: Atrakt Art, Bratislava

 
 
click

click

Oficiálny text hovorí čosi takéto: Atrakt Art je občianske združenie, ktoré vzniklo v Bratislave v roku 2000. Odvtedy jeho členovia v spolupráci s mnohými ďalšími organizátormi pripravili a realizujú množstvo projektov, ktoré spája spoločná myšlienka: vyhľadávať a predstavovať nové smery a originálne osobnosti súčasnej kultúry, podporovať nové formy kreativity, umenia a sociálnych interakcií bez akýchkoľvek žánrových či geografických obmedzení. Atrakt Art je vydavateľom časopisu 3/4, ktorý sa ako jediný časopis na Slovensku venuje novým médiám a technológiám v presahoch do súčasného umenia a kultúry. Od roku 2000 organizuje medzinárodný festival súčasnej hudby NEXT a spoluorganizuje festival kultúry nových médií MULTIPLACE. Okrem toho je Atrakt Art spoluzakladajúcou organizáciou A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru, prevádzkujúcou centrum súčasnej kultúry A4 – nultý priestor v centre Bratislavy (od r. 2004).

Medzi ďalšie projekty združenia patrí koncertný cyklus DIGITOPIA zameraný na elektronickú hudbu (2002-2005), cyklus projektov o kultúre, umení a urbánnom priestore URBÁNNA RE/KREÁCIA – CITYLAB (2004-2005), URBAN REFORM (2009) a URBAN RESET (2010), publikácia knižky – alternatívneho sprievodcu Bratislavou BA! OD UFA K UFU. Atrakt Art je tiež vydavateľom nahrávok experimentálnej hudby a prevádzkovateľom webovej databázy experimentálnych hudobných projektov KRAA.SK. V súčasnosti je hlavným organizátorom medzinárodného projektu REMAKE – Rethinking Media Arts in K(C)ollaborative Environments.

Neoficiálne je Atrakt Art živý organizmus, premenlivá sieť aktivistov i nezávislých pozorovateľov, ktorí sa rozhodli viac-menej vo voľnom čase profesionálne experimentovať na vyššie spomínané témy. Laboratórium na nápady a akcie, kde je každý z členov zároveň pokusným zvieratkom i pološialeným vedcom. Toto ufo medzi združeniami na Slovensku vníma lokálna verejnosť na škále od „intelektuálskej partičky pionierov“, až po „movers and shakers“, čiže hýbateľov diania. Združenie snáď najviac vystihuje tvrdenie, že ide o tzv. „skupinu ľudí“. To, že je Atrakt Art skutočne dobré združenie*, musí byť jasné už z toho, že i tento text nechcel vďaka nefalšovanej skromnosti nikto z jeho členov napísať. A tak sa musel napísať sám.

Atrakt Art členovia, spolupracovníci, kamaráti: Slávo Krekovič, Oliver Rehák, Barbora Šedivá, Alexandra Gojdičová, Zuzana Duchová, Mária Lampertová, Dana Tomečková, Mária Rišková, Dušan Barok, Katarína Gatialová, Marek Kianička, Ana Filip, Zuzana Husárová, Tomáš Kovács, Ivica Ondrušová, Peter Gonda, Branislav Matis, Katarína Balážiková, Kristian Lukić, Ivana Madariová, Magdaléna Kobzová, Tereza Rullerová, Marek Chmiel, Peter Homola, Pavlína Morháčová, Ladislav Mirvald, Miro Tóth, A4 crew, Prokop Holoubek a Bumbum Satori...

*moc sa mi tam nezda to "dobre zdruzenie", to by som asi vyhodil...
 
 
poznámky a odkazy k článku
www.atrakt.sk
 
ďalšie články autora
Lab: Atrakt Art, Bratislava, Slovakia 27-28

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori