everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Lab: Ping, Nantes, Francúzsko: Rob to s ostatnými!

 
 
Geekovia vedia, čo znamená ping. Tento príkaz sa bežne používa na vyjadrenie prenosu signálu, ktorý má lokalizovať sieť alebo overiť dostupnosť sieťového zariadenia v sieti využívajúcej IP protokol... Ale čo ostatní? A kto vlastne vie, čo je to PiNG?

click

click

PiNG je neziskové združenie sídliace v Nantes, ktoré pôsobí na poli digitálnej kultúry od roku 2004. PiNG podporuje a iniciuje miestne i medzinárodné projekty, ktoré umožňujú jeho členom vyvíjať (nové) spôsoby kooperácie a spracovania obsahu, v spolupráci so sociálnymi a kultúrnymi organizáciami, umelcami, školami, kolaboratívnymi a verejnými inštitúciami. Pravdupovediac, nikdy nebolo jednoduché popísať PiNG, to čo každodenne robíme, pretože každý deň nám priebeh našej práce otvára nové perspektívy, vytvára nové vetvenia, ale tiež pôdu pre bláznivé nápady a nové spolupráce. A tak sa ľahko stane, že súčasne pracujeme v jednej štvrti v Nantes, spolupracujeme so španielskou sieťou partnerských organizácií i s novým partnerom v Afrike. Možno nie je až tak dôležité, čo robíme - to sa viac-menej podobá akejkoľvek inej organizácii fungujúcej ako lab: robíme otvorené workshopy, kurzy, vzdelávacie programy na mieru, rezidencie, verejné akcie a podobne. Avšak to, ako to robíme, ako denne vytvárame a zdieľame veci, je niečo, čo dáva zmysel vo vnútri nášho združenia aj mimo neho.

PiNG je sám o sebe svojou povahou kolaboratívny. Je to tím zložený zo 6 členov, ktorí pracujú na plný úväzok, pričom každý má na starosti určité aktivity a zároveň je zodpovedný za celok. V dôsledku toho trávime celé hodiny diskutovaním, vytváraním a obhajovaním rozličných programov, s ktorými chceme experimentovať a ktoré chceme podporovať. Taktiež musíme riešiť finančné zdroje, ktoré k tomu potrebujeme, to ako to celé vyjednať, postaviť a zároveň zachovať otvorenosť myslenia, procesu i obsahu.

V praxi je to efektívne, pretože myslíme kolaboratívne a každý krok robíme s ostatnými alebo vďaka online komunite. Inak povedané, snažíme sa nechať otvorené dvere. Prizvať našu komunitu alebo ľudí, ktorých stretneme po ceste, aby sa pridali k našej činnosti. Pracujeme so slobodným softvérom, obsah vytvárame pod otvorenými licenciami a snažíme sa prezentovať a zdieľať naše skúsenosti v rôznych kontextoch, na nových miestach alebo nečakaných územiach. Niekto by možno povedal, že to má svoje obmedzenia, a určite tomu tak je. Cítime však, že takto meníme sociálnu dynamiku v okolí, verejnú politiku, kultúrnu ekonómiu a spôsoby vytvárania a zdieľania vedomostí.

Takže čo robíme konkrétne? Tu je neúplná prehliadka nášho labu v roku 2011: spustenie občianskeho FabLabu a animácia „bootcamp\" workshopu, kde sa stretlo viac ako dvadsať tvorcov z celého Francúzska, aby sa naučili, ako si vyrobiť vlastné digitálne prístroje (3D tlačiareň a CNC frézu), experimenty so spoluprácou s miestnym múzeom umenia (Musée des Beaux-Arts de Nantes) a miestnymi umelcami (mapovacia prezentácia, zariadenie pre rozšírenú realitu pre sprievodcov a návštevníkov), redakčná koordinácia dvojjazyčného časopisu (Mapping Media Labs in Europe), kurátorovanie výstavy prezentujúcej diela spoluvytvorené umelcami a seniormi po roku mesačných dielní a rezidencií, koordinácia medzinárodného 3-dňového stretnutia LABtoLAB, na ktorom sa stretlo 120 hostí z mediálnych labov, v spolupráci s miestnymi asociáciami a inštitúciami, ročný kurz pre 8 mladých ľudí s cieľom iniciovať webové rádio pre mladých atď. Tiež sme mali skvelú vianočnú večeru s organizáciami, s ktorými sa delíme o priestory.

Je to príliš dobré na to, aby to bola pravda? No, toto sú „viditeľné\" príklady, ale tiež (spolu s ďalšími) podpisujeme petície a píšeme listy. Na začiatku roku 2011 sme v rámci LABtoLAB vyjadrili znepokojenie nad zmluvou ACTA. Toto vyhlásenie bolo niekoľkokrát citované v štúdii pre Zelených - Európsku slobodnú alianciu o kompatibilite ACTA s ľudskými právami. Tu je citát: „Globálny tok informácií [bude obmedzený] regulovaním a možným kriminalizovaním novej generácie inovatívnych sieťových technológií a obzvlášť nových kolaboratívnych online výskumných aktivít, ako napríklad LABtoLAB a Wikipedia." Peter Westenberg, aktívny účastník stretnutí LABtoLAB hovorí: „Aj keď je to zvláštne byť hodený do jedného vreca s wikipédiou a označený ako 'online výskumná aktivita\' je príjemné vedieť, že naša práca neostala bez povšimnutia." Dúfame, že to platí aj pre naše ostatné aktivity.
 
 
poznámky a odkazy k článku
www.pingbase.net

Aktívna účasť na Otvorených workshopoch - dielňa a výmena informácií o digitálnej tvorbe a o slobodnom softvére openatelier.pingbase.net

Frankofónne fórum venované kreatívnemu kódu: www.codelab.fr

Mallete Interactive Artistique Multimedia, kolaboratívny, pedagogický a umelecký nástroj: www.lamiam.fr

Platforma pre zdieľanie zdrojov o digitálnych nástrojoch a postupoch: www.artlabo.org

Frankofónna sieť fablabov: www.fablab.fr

Platforma pre zdieľanie skúseností a postupov v kolaboratívnom učení v medialných laboch: www.labtolab.org/~labtolab/wiki/ index.php/Acta_expression_of_concern
 
ďalšie články autora
Lab: Ping, Nantes, France: Do It With Others! 27-28

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori