everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám
Martin Vysoký
 

 

 

 
 
V rámci 5. roèníka Dní dizajnu v Prahe Designblok_03 usporiadajúca agentúra Profil Media ani tentoraz nezabudla na prehliadku digitálnych filmov, prezentujúcu súèasné vizuálne štýly.

Filmový Datatransfer je pokraèovaním rovnomenného multimediálneho festivalu, redukovaným na kultúru pohyblivého obrazu, využívajúceho nové médiá. Zo spolupráce s londýnskym festivalom Onedotzero tentoraz „vykvasilo“ nieko¾ko sekcií Datatransferu, ktoré predstavujú videá, udávajúce tempo súèasnej vizuality – nájdeme tu videoklipy, animácie, pohyblivý grafický dizajn aj poèítaèové hry.

Piatok 10. októbra štartuje Datatransfer výberom èeských a slovenských krátkych filmov. Èeských tvorcov reprezentuje Václav Blín, Jakub Kohák, Ondøej Švadlena a ïalší, v slovenskej sekcii, kurátorsky pripravenej Máriou Riškovou a Danielou Chlapíkovou, sa predstavia nasledujúce videá nasledujúcich autorov:

* Spadla z oblakov (videoklip pre skupinu Wedding band)
(Broòa Brtáòová – 2D kreslené textúry
Rastislav Janko – 3D grafika + strih + réžia + postprodukcia)
* Juraj Dudáš: Illegal Art
* Braòo Matis: Gun
* Vladimíra Pèolová:Vesper
* Ondrej Rudavský:About the thing (videoklip pre skupinu Žena z lesoparku)
* Petra Šteffanková a Roman Vrbovský:Telebill

Ïalší program si tiež netreba necha ujs: sekcia lens flare 03 ponúka poh¾ad na estetiku poèítaèových hier, ktoré sa vïaka svojmu grafickému spracovaniu stihli prebojova už aj na filmové plátno. Zlatým klincom piatkového programu je celoveèerný film Finisterre od skupiny Saint Etienne, ktorý je vlastne psychologicko-geografickým soundtrackom k mestu Londýn. Sobota na Datatransfere znamená predovšetkým vychutna si èerstvé súèasné štýly japonskej kinematografie, zastúpenej filmami Niskioka Junya, Ichira Tanida a Caviara.
 
 
DATATRANSFER webl
ONEDOTZERO webl
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Umelý život útoèí Rec
Kvety živé a èi scanované? Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

rozkosny preklep <Petra Stefankova> 08 okt 2003 15.53
Oh, zeby som zacala uvazovat o zmene svojho mena? Dve FF-ka v mojom priezvisku vyzeraju celkom zaujimavo, hehehe :) :) :)
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori