everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Tip na výlet: súèasná Abstrakcia vo Viedni
Dušan Barok
 

 

 

 

 

 
 
Abstraction Now. Výstava digitálneho umenia v centre noizovej mekky 90tych rokov. Obrazy, projekcie, interaktívne inštalácie, zvukové objekty, digitálne sochy, matematika v experimentálnom filme. Klasicistická budova Künstlerhausu je do konca ïalšieho týždòa laboratóriom abstraktného umenia súèasnosti.

Nový pocit. Prechádzam sa v 19. storoèí po aulách a chodbách s vysokými bielymi stenami a v zornom poli mi skrolujú polymorfné obrazy, na ktoré som zvyknutý zo stolièky pred monitorom, èi plátna v tmavom klube. Do nich sa primiešavajú sínusové vlny a sample z operaèného systému. Samozrejmos protichodnosti. Živelnos vo vákuu. Rados vnútri, mráz na chrbte.
 
Gro vystavujúcich tvoria pionieri globálneho nástupu noizovej kultúry minulej dekády. VJing, net.art, digitálny film a video – digitálna prax 90tych rokov sa takto premietla do kamenného bodu výstavnosti. Audiovizuálna zábava 20-something nadšencov z klubov, squatov a námestí vyzbrojená kunstteóriou sa v kompaktných exponátoch dostáva do múzea. Odstrihnutá od atmosféry nadšenia pôrodu – parties, komunity, deadlinov a ganjového oparu tu èaká na davy konzumentov umenia.
 
Po nedávnej „figurálnej“ výstave Reality Check v pražskom Rudolfine sa ponúka realita kontinentálnej diskontinuity a chaosu. Ostrov èerstvosti európskeho umenia – yBa (young British artists) má náprotivok vo Viedni. Humanizmus versus technológie. Optimizmus: fúzia v doh¾adne.
 
V kompilácii nechýbajú [n:ja], D-Fuse, Dextro, farmersmanual, Tina Frank, jodi, Golan Levin, Lia, Meta, Mark Napier, Carsten Nicolai, Timo Novotny, ani Yugop. Okrem ïalšej pädesiatky mien vystavuje aj samotná štvorica kurátorov a dvojica dizajnérov katalógu a internetovej stránky projektu.
 
Vstup 7 euro, študenti a press 4.50. Otvorené denne 10-18, vo štvrtok 10-21h. Karlsplatz 5. Deadline 28. september.
 
 
Abstraction Now
Künstlerhaus
 
ďalšie texty autora
Karlsplatz: Nikeplatz Ochom ukom
 
články autora
Rozhovor s Dianou McCarty 27-28
Interview with Diana McCarty 27-28
Rozhovor s Michalom Murinom 27-28
An interview with Michal Murin 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Rasa Smite a Raitis Smits: RIXC 27-28
Rasa Smite and Raitis Smits: RIXC 27-28
Neslúžime obsahu
Rozhovor s Dirkom Paesmansom (Jodi.org)
20
6. pomo exhibícia dejín súčasnosti. astrálna show v spätnom zrkadle. kolektívna sychronizácia. bits&pieces mauzólea prítomnosti. implózia slovnej zásoby. minulosť v bezvedomí. boh v cieľovej rovinke. aj pápež má mobil. ľudstvo? pokus sa podaril. 3.. 2.. 1.. 16
Zden 15
Net.art
Internet ako umelecké médium
1/2001

 
 

pic <dusan> 19 sep 2003 12.05
obidve veci robila lia, http://lia.sil.at
 
? <miso> 19 sep 2003 10.09
ta prva pictura mi pride ako cover clicks n cuts trojsamplera na mille plateaux, je to ono?
 
of-line <ivr> 18 sep 2003 12.12
vystava net.artu offline? tam sa teda musim vybrat ;)
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori