everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

6. pomo exhibícia dejín súčasnosti. astrálna show v spätnom zrkadle. kolektívna sychronizácia. bits&pieces mauzólea prítomnosti. implózia slovnej zásoby. minulosť v bezvedomí. boh v cieľovej rovinke. aj pápež má mobil. ľudstvo? pokus sa podaril. 3.. 2.. 1..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. technological breakup.

Nelson, 1988: „hypertextom mám na mysli nesekvenčné písanie.“

Deleuze & Guattari, 1987: idey dnes už nemožno usporiadať do stromovej štruktúry. „rhizome je organizmus pozostávajúci z navzájom prepojených buniek, nodov, no bez stredu, konkrétneho pôvodu, definitívnej štruktúry, či formálnej jednoty.“ ak je časť poškodená, ostatok funguje ďalej. žiaden začiatok, či koniec. and - and - and.

Greenaway, 2003: „opúšťam kategóriu filmu postaveného na rozprávaní príbehu. v posttelevíznej generácii je kľúčovým slovom surfovanie – nájdi, kde chceš, a odíď, odkiaľ chceš.“

internetových nodov pribúda. 1969: 4, 2003: 171 miliónov.

operačný systém Linux vyvinula neorganizácia stoviek kompjútrových freakov bez geografických hraníc. dnes na ňom stojí 80% internetových serverov. kooperácia a optimalizácia. sivé prázdno výskumných laboratórií kamsi odvial strojový čas.

rozhlas získava 50 miliónov poslucháčov 37 rokov, televízia 50 miliónov divákov 15 rokov, web 50 miliónov užívateľov 3 roky.

McLuhan, 1964: „vzájomná elektronická previazanosť pretvára svet na obraz globálnej dediny.“

technológie ako portabilná ľudská extenzia. notebooky, mobilné telefóny, ipods.

kedysi: počítačová stanica, kauzalita.

3. neorganizácia.

politický entertainment.

Kalifornia, august 2003. promo nového dielu Terminátora sprevádza Arnieho kandidatúra na post guvernéra. protikandidátmi sú pornokráľ Larry Flynt, menovec Michaela Jacksona, punkový spevák, pornoherečka Mary Carey, či hollywoodska nehviezda Angelyna.

Monika Lewinsky má vlastnú show, točí reklamy, vydáva knihy a jej detstvo pozná každý politický komentátor.

kedysi: moc, revolúcia, tajné služby, hnutia.

teória v chaose. funkčnosť a efektivita. meritokracia.

marketing? produkty sa predávajú samé. rozhodujú nové veličiny. relevantnosť a časovanie. osvedčená schéma – ponúkajte súčasnosti súčasnosť.

google.com, vyprázdnená webstránka po sekundovom spracovaní užívateľovi vypľúva najrelevatnejšie odpovede. nekričí, nenavádza, je. užívateľ nevidí do pozadia, nezaujíma ho. hala s x servermi, tím x ľudí v rajskom prostredí kdesi pod lesom v Kalifornii, ktorých kedysi stmelila dvojica twenty-something hipíkov zo Standfordskej univerzity.

produkty hľadajú svoj trh samé. autenticita vytvárania. výrobcovia čoraz menej pozerajú na ’potreby’ zákazníka. čoraz ťažšie sa život produktu programuje, časuje, odhaduje jeho správanie v dynamike trhu. trh ako samočinný organizmus, produkt ako magnet, zákazník ako dotvárateľ. kauzalita ako púha štatistická pravda.

Mark Amerika, 2000: „práca nie je o ‘vychádzaní v ústrety potrebám zákazníka’. môžete publikovať čokoľvek chcete.“

americkí „bobos“ biznismani sa preháňajú na windsurfoch, milujú výstrelky a podpisujú kontrakty v oblakoch marihuany. prosperita bez prahnutia po zisku.

Brooks, 2000: „život by mal byť jedno veľké hobby. a biznis, o ktorom sa kedysi hovorilo, že ničí dušu, vás môže obohatiť.“

kedysi: kvádra od Gucciho, papierové vizitky, omšové rokovania, náboženský bontón, čierne kufríky na heslo, tony firemnej administratívy, pečiatky.

komunity.

Paik: „vyhýbaj sa takzvanému svetu umenia, pretože vo svete umenia produkuješ len niekoľko objektov pre skupinku superbohatých ľudí.“

Maturana & Varela, 1987: „organizmus obmedzuje individuálnu kreativitu svojich komponentov, keďže tie existujú pre neho. ľudský sociálny systém podporuje individuálnu kreativitu svojich komponentov, keďže existuje pre ne.“

McLuhan, 1964: „vesmírna loď Zem nemá žiadnych cestujúcich. všetci sme posádka.“

Jung: „mať povolanie v prapôvodnom zmysle znamená: byť povolaný nejakým hlasom.“

komunity sa vytvárajú čoraz menej podľa schémy vysokí versus nízki, high versus pop, umenie versus produkcia. čoraz viac ich spája príbuznosť svetonázoru, spoločné záujmy, a je čoraz jednoduchšie ich realizovať – mailing listy, súkromné galérie, bytové komúny, IRC kanály, chatovacie weby, mestské mikroštvrte. Portland (Oregon), Burlington (Vermont), Boulder (Colorado), Madison (Wisconsin), Austin (Texas), Asheville (North Carolina).

inštitucionálnu príbuznosť vytláčajú ľudské sympatie. ľudia pracujú radšej s priateľmi ako s kolegami. kolaboratívnosť rastu. DJs, young British artists, medialaby, hudobné a publikačné mikrolabely. malé, silné jednotky, poskytujúce servis, spolupracujúce dovnútra aj navonok, medzi sebou. nody v pavučine.

aktivisti dnes cestujú s notebookom a wi-fi kartou. ‘strechu‘ neposkytujú ‘umelecké mestá’, ale sieť konkrétnych priestorov. Buryzone (Bratislava), Mama (Záhreb), Ljudmila (¼ubľana), RIXC (Riga), Eeste (Tallin), Tranzit (Bukurešť), Interspace (Sofia), Kuda (Novi Sad), WRO (Wroclaw), V2 (Amsterdam).

kedysi: exkluzivita, high art, inštitút umelca ako funkcie v spoločnosti.

2. nekultúra

copy & paste. originál = kópia. anticopyright. hacktivizmus. plagiarizmus. remix. sampling. recyklácia. simulakrum.

de Saussure, 1910: označovateľ je slovo, označované je význam. za slovom je význam. lingvistická dualita: slovo - význam. filozofická dualita: reprezentácia - realita. kópia je kópia originálu. originál je začiatok.
Baudrillard, 1981: význam skončil, ostal len označovateľ. slovo - slovo - slovo. kópia je kópia kópie. originál skončil, relevantné sú len kópie. reálna je reprezentácia. začiatok.

originál van Goghových Slnečníc sa v 1987 aukcii v Christie’s predáva za 22 miliónov libier. Radiohead vydáva niekoľkostotisícový náklad výtlačkov albumu Hail to the Thief, 2003 v plošnej trhovej cene.

Baudrillard: simulakrá neodzrkadľujú, nereprodukujú, neimitujú, nekopírujú realitu – sú realitou samou. simulakrum je realita vytvorená simuláciou, ktorá postráda originál. simulakrá sú neustále rozširované masmédiami a stávajú sa tak neodstrániteľnými a nevyhnutnými. vytvárajú kódy, módy, ktoré obývajú pasívne subjekty ako jedinú potrebnú realitu – hyperrealitu. svet ako Disneyland.

Baudrillard: obraz reflektuje skutočnú realitu => označuje, denaturuje skutočnú realitu => kryje “absenciu” skutočnej reality => nemá vzťah k žiadnej realite, je svojím vlastným simulakrom.

americký prezident po aférke so skautkou vo filme Wag the Dog, 1998 zamestnáva hollywoodskeho režiséra, ktorý pre médiá inscenuje výpravnú vojnu v Albánsku.

Lévy, 1994: orálne spoločnosti si odovzdávali poznanie fyzickým kontaktom, v kontexte. písomné kultúry formulovali poznanie do „univerzálnych významov“, aby zachovali stály význam bez ohľadu na kontext (miesto či čas) – veda, náboženstvá založené na svätých knihách, ľudské práva. spoločnosť v ére internetu je na novej úrovni opäť kontextuálna, význam ’pláva’, nič nie je definitívne overiteľné, označovateľ - označovateľ - označovateľ.

®™ark vydávajú CD Beck: Deconstructing Beck, 1998. na internete sprístupňujú webstránky gwbush.com, 1999 a fpo.at, 2000 parodujúce taktiky amerického prezidenta a rakúskeho patriota Haidera.

Napierov webový projekt Digital Landfill, 1998 v layeroch recykluje dáta sprostredkované návštevníkmi stránky.
Napier: „vizuálne dielo môže byť ‘inštalované‘ naraz na viacerých miestach na svete, byť prístupné cez notebook a internetové pripojenie komukoľvek kdekoľvek. nemusí byť priviazané k chrámu ako freska, či ‘cestovať’ po galériách ako obraz.“

Baumgärtel, 1999: „spomínate si ako vyzerala prvá verzia Yahoo? alebo web Bieleho domu v roku 1997? máte niekde uloženú kópiu svojej prvej homepage?.. píšem o net.arte posledné tri roky a začínam sa obávať, že väčšina toho, o čom som písal, je preč.“

0100101110101101.org vyvolávajú v 1999 internetové haló, keď kopírujú obsah webstránky inak elitného zoskupenia hell.com, dovtedy stráženého pod heslom za užívateľský poplatok a voľne ho publikujú na svojom webe. nebyť inej ‘krádeže’, v ktorej skopírovali web jodi.org, mnohé jeho časti by dnes už neboli dostupné.
0100101110101101.org: „’poznanie’ je len formou plagiarizmu – nekonečnej výmeny informácií a vplyvov.“
0100101110101101.org: „Duchamp bol nútený pracovať s reprodukciou Mona Lisy. my pracujeme s dielami samotnými, keďže kópia na nete je identická s originálom.“

DJ Spooky, 1998: „hudba je vždy recyklujúci proces – podobne ako jazyk.“
DJ Spooky, 1996: „dajte mi dve platne a stvorím vám vesmír.“

Europera I., 1987 Johna Cagea je multimediálna scénická koláž z fragmentov opier iných skladateľov. popri živých intepretoch tvoria hudbu náhodné operácie.

Marclay organizuje v 1991 hudobnú performance pre 100 gramofónov.

na Oswaldovom albume Plexure, 1993 sa objavujú sample z 5000 hitov od 1000 intepretov.

Yoshihide v 1997 sampluje live act kórejského folklórneho hudobníka, reinterpretuje ho, aby ho po následnom aranžmáne svojou zostavou Ground Zero vydal pod názvom Consume Red. album ďalej necháva remixovať širokej palete hudobných kamarátov, cez DJa Maa, skupiny Stock, Hausen & Walkman, až po Boba Ostertaga: ConFlagration. trojdielny projekt Consume je zavŕšený diskom Consummation, obsahujúcom výber remixov predchádzajúcich dvoch albumov od ľudí, ktorí si ich kúpili.

kedysi: pravda, tradícia, minulosť, význam, fikcia.

interaktivita. divák = autor. smrť autora = smrť diváka. 1-1. n-n. loop.

McLuhan: kniha – autorom daná štruktúra, slovo je „overiteľne tam“, autor je autoritou a sprievodcom. web – štruktúra vytváraná užívateľom v čase, slovo sa „dematerializuje vzadu v sklade“, čitateľ vyberá.

Lechte o Derridovi, 1994: „kým tradičný literárny kritik by mohol v literárnom texte kohosi iného hľadať pravdu (či už sémantickú, poetickú alebo ideologickú), aby potom zaujal zdvorilú, sekundárnu úlohu voči jeho ‘primárnosti’, Derrida vníma ‘primárny‘ text ako zdroj inšpirácie a kreativity. takto už kritik či čitateľ nie je len púhym interpretom, ale sa stáva sám spisovateľom.“

Foucault, 1969: „autor je mŕtvy.“

Barthes, 1968: „autor je mŕtvy.“

v internetovom GrafficJame, 1998, spustenom Napierom a Deckom, kreslia návštevníci stránky kolektívny obraz.

0100101110101101.org považujú za interakciu samotný sampling: „my len pristupujeme k stránkam interaktívne. nemyslíme, že samotné klikanie na stránke je interakcia, to je len robenie toho, čo sa od vás chce, aby ste robili.“

Smite & Smits sa od 1997 venujú sound-loops, mixovanými viacerými ľuďmi cez internet. „open source internetu spočíva viac v komunikácii a procese, ako v produkovaní a exhibícii.“

Cage necháva publikum „tvoriť hudbu“ vyberaním si miesta medzi interpretmi a reproduktormi, z ktorých hrá každý niečo iné.

Ondákova „výstava“ ďalší deň, 2003 v brnianskom Dome umenia sa začína vo foyeri, kde sa návštevníkovi galérie ponúka pohľad na stôl, niekoľko stoličiek, pokladňu, pokladníčku a šatňu. ide ďalej, otvára dvere a zneistie, keď zistí, že nijaké ‘ďalej’ sa nekoná, najmä že niet nijakých vystavených exponátov.

Beyusove výstavy boli zámienkou, aby si mohol pokecať s divákmi.

človek tvorí, aby sa niečo o sebe dozvedel. vchádza medzi ľudí, aby interagoval, komunikoval. človek je spoločenským, aby spoločnosť bola ľudskou. ’umelec’ dáva druhým, aby druhí dali jemu. nie „po“, ale „počas“. nie feedback, ale loop.

ľudia sa stretnú, aby si pozreli záznam diela kohosi iného => ľudia sa stretnú, aby im ktosi predstavil svoje umenie => ľudia sa stretnú, aby ktosi zaimprovizoval ‘umenie’ na mieste => ľudia sa stretnú, aby ich ktosi zapojil do ‘umeleckého’ procesu => ľudia sa stretnú.

kedysi: autor ako kazateľ. autor versus dav, masa, publikum. autor ako centrum, stred. autor ako význam. 1-n. 1 x aktivita versus n x pasivita. pódium versus publikum. pop.

rýchlosť. okamžitosť odozvy. realtime.

Lévy, 1994: „viac než distribuovať posolstvo adresátom, ktorí stoja mimo procesu tvorby, prikladajúci dielu význam až s časovým oneskorením, umelec sa dnes pokúša konštruovať prostredia, systémy komunikácie a produkcie, kolektívne udalosti, zahŕňajúce svojich adresátov, transformovať interpretov na účastníkov, umožňovať intepretácii vstúpiť do loopu s kolektívnou akciou.“

Paik: „mediálne umenie musí byť time-based umenie. stane sa a hneď odíde.“

Virilio, 1995: „dnes máme možnosť vidieť do diaľky, počuť do diaľky a konať do diaľky, čo vyúsťuje v proces de-lokalizácie, vykoreňovania ľudí. ‘byť’ kedysi znamenalo byť niekde, byť situovaný, tu a teraz, no dnes je ‘situácia’ esencie bytia podkopaná inštantnosťou, okamžitosťou a všadeprítomnosťou, ktoré sú pre našu dobu charakteristickými.“

technológie ako katalyzátor bezprostrednosti komunikácie, interakcie. wi-fi, email, SMS, ICQ, chat, IRC. dynamika spotreby: burza, platobné karty. kvantovosť strihu: MTV, film, bilboardy.

kedysi: múzeum.

noise.

Lyotard, 1979: grand narratives sú príbehy, ktoré si kultúra rozpráva o svojích praktikách a vierach. ideológia vysvetľujúca ideológiu. americká demokracia ako najosvietenejšia forma vlády, vedúca k univerzálnemu šťastiu človeka.
a ďalej: „každý pokus vytvoriť ‘poriadok’ vždy vyžaduje vytvorenie rovnakého množstva ‘neporiadku’.“ uprednostňuje mini-narratives – príbehy, rozprávajúce o malých praktikách, lokálnych udalostiach, nie large-scale globálnych konceptoch. sú vždy situačného, dočasného charakteru, bez nároku na univerzálnosť, pravdu, zmysel, či stabilitu.
Lyotard: noise je poznanie, nedigitalizovateľné do kategórií. mimo našich systémov zberu, organizácie a uchovávania dát.

softvér OSS/***, 1998 od Jodi sa správa ku grafickej užívateľskej ploche operačného systému na PC a MACoch podobne, ako ich browseru. OSS je protikladom ‘normálneho’ desktopu – ak užívateľ nestlačí myš, kreslí čiaru, ak klikne, namiesto aktivovania ikony počuje zvuk, rolovacie menu sú bez textu, kým okná plné zbytočného textu. „veľa nápadov získavame z robenia chýb na vlastných počítačoch – keď sa systém zalockuje, zamrzne, keď sa trasie a prepína, kým padá. to je OSS: čistá modrá panika. chceme zdieľať tieto jedinečné momenty s ostatnými.“

Jodi: „neslúžime obsahu.“

Napier: „web je bohatý zdroj digitálnych entít: textu, obrázkov, zvukov, animácií, kódu. vnímam ho ako surový materiál, ktorý používam na vytváranie estetických efektov.“

Hyde v online broadcaste radioqualia.net využíva od 2002 lotyšský teleskop na samplovanie zvukov z vesmíru.

chyba ako materiál rovnocenný ostatným. myšlienkový open source. omyl, chyba prichádza v prostredí, kde existujú očakávania. takéto prostredie je eliminované okamžitosťou odozvy. stabilita žiada schému. proces, dynamika akceptáciu dostupného.

kedysi: model, stabilita, chyba, trend, móda, konvencia.

private = public. sharing. blogging. webcams. reality shows.

Big Brother, Osbournes, MTV. ľudia prežívajú situácie pred očami miliónov.

na webe kyberia.sk majú dve tisícky užívateľov možnosť písať svoje denníky, prístupné ostatným, aby na rovnakom mieste potom s nimi mohli o nich hovoriť. megalomanský projekt bloggers.com postavený na podobnom princípe kúpil v 2003 google.com, keď mal milión registrovaných užívateľov.

jadrom projektu Carnivore, 2002 skupiny RSG je monitorovací software, používaný americkou FBI na sledovanie e-mailov a pohybu užívateľov po internete. v inom projekte podávajú návod, ako sa napájať na bezdrôtové surveillance kamery v uliciach amerických miest.

DC++ je softvér, v ktorom jeho užívatelia sprístupňujú časti svojich domácich harddiskov, aby si ostatní mohli stiahnuť mp3ky a filmy, ktoré si predtým oni stiahli odinakiaľ.

Farmers Manual vydávajú v 2002 audio CD ako kópiu obsahu niekoľkých adresárov na svojom disku.

0100101110101101.org uskutočňujú v 2001 lifesharing: homepage sprostredkúva užívateľovi neobmedzený prístup na ich harddisk a umožňuje voľný rework a distribúciu jeho obsahu.

Warhol: „čo by som urobil, keby som bol prezidentom? dal by som chodníky vystlať kobercami.“

človek stráca strach zo zdieľania. ‘nekontroluje’ mu ’súkromie’ len vláda, štát, má k nemu voľný prístup prakticky hocikto. hacking ako hobby.

kedysi: súkromie, intimita.

1. kolportér dejín: človek.

Lacan: každý označovateľ vedie len k ďalšiemu označovateľu. nevedomie je kontinuálne cirkulujúci reťazec označovateľov.

Warhol: „nerozmýšľajte o umení, jednoducho ho robte. nechajte ostatných, nech sa sami rozhodnú, či je to dobré, alebo zlé, či sa im to páči, alebo nie. kým sa budú rozhodovať, vytvárajte ďalšie a ďalšie diela.“

Palahniuk v Programe pro přeživší, 2000: „všichni se díváme na stejné televizní programy. všichni posloucháme totéž v rozhlase, všichni opakujeme stejné řeči.. jen přibývá toho, co tu už bylo.. z vlastního dětství si nepamatujeme skoro nic, zato si vzpomínáme na všechno, co se dělo rodinám v seriálech. velice brzy budeme všichni myslet ve stejnou dobu na stejné věci. dokonale – unisono. synchronizace. sjednocení. rovnost. stejnost. jako mravenci. jako hmyz. ovce. všechno je tak nepůvodní. odkaz na odkaz na odkaz.“

tiež: „..potíž je v tom, že kvůli katastrofickým filmům všichni lidé chtějí od přírody bůhvíco. servírka mi přinese smažené kuřecí kousky a pěnový dortík s citronovou příchutí a dolije nám šálky. pak se usměje a jde si někam umřít.“

Barney vystupuje v sérii svojich nemých obrazových koláží Cremaster, 1995-2002 ako bezpohlavná bytosť. „chcem byť v oblasti adresujúcej erotiku a túžbu nestranný.“

Warhol: „ľudia milujú katastrofy.“

Jung: „kým sa žena uspokojuje tým, že je femme á homme (žienka domáca), nemá ženskú individualitu. je dutá a iba sa leskne, je to vítaná nádoba pre mužské projekcie.“

Warhol: „každé dievča vyzerá pred zrútením krajšie a jemnejšie.“

Jung: „vývoj osobnosti zo zárodočných vlôh k plnému uvedomeniu je charizmatom a zároveň prekliatím: jeho prvým dôsledkom je vedomé a nevyhnuteľné oddelenie indivídua z nerozlíšiteľnosti a nevedomosti stáda. je to osamotenie a pre neho neexistuje žiadne utešenejšie slovo. z osamotenia nikoho nevyslobodí ani sebeúspešnejšie prispôsobenie, ani sebehladšie vpravenie do existujúceho prostredia, ani rodina, ani spoločnosť a ani postavenie. vývoj osobnosti znamená také šťastie, že ho môžeme zaplatiť len draho.“

Jung, 1955: „nikdy viac nešpekulujeme a nemáme viac názorov, ako keď ide o veci, ktoré nechápeme.“

Jung: „vždy som sa snažil ostať nezaujatý a zvedavý.“ odmietanie ako predtucha prijatia.

Warhol: „prečo ľudia márnia čas tým, že sú smutní, keď predsa môžu byť šťastní?“

Hirst: „chcel som len zistiť, kde sú hranice. teraz mám pocit, že žiadne neexistujú.“

kedysi: rasa, nuda, romantika, zlaté svadby.

0. 4 = 3 = 2 = 1. hra.

// mená:

0100101110101101.org je partička hackerov z talianskej Bologne. 0100101110101101.org.

Mark Amerika (43) začlenil do svojho písania výhody hypertextu. dnes radí v strategických otázkach mediálnym magnátom. známy Grammatronom, 1997. altx.com.

Matthew Barney (36) má dieťa s Björk. kritici si ho vyberajú na obálky najnovších kníh o súčasnom umení. cremaster.net.

Roland Barthes (88) dlho písal o jazyku.

Jean Baudrillard (74) od 70tych rokov filozofuje o konci dejín. najmä v knihách Simulakrá a simulácia, 1981 a Amerika, 1986. www.csun.edu/~hfspc002/baud.

Tilmana Baumgärtela (37) bavia robiť najmä rozhovory o net.arte. http://thing.de/tilman/tilmane.htm.

Joseph Beuys (82), socio-sochár. www.beuys.de.

David Brooks (42) píše o bobos, buržoáznych bohémoch, state-of-the-art triede dnešnej Ameriky. en.wikipedia.org/wiki/David_Brooks_(journalist).

John Cage (91) je konečná v hudbe. dnes najhorúcejšie meno v akejkoľvek hudobnej teórii. užíval si 80 rokov. home.flash.net/~jronsen/cagelinks.html.

Gilles Deleuze (78) & Félix Guattari (72) je kolaboratívna dvojica pomo filozofov.

Jacques Derrida (73). deconstruction popstar. naživo v Derrida The Movie.

DJ Spooky aka That Subliminal Kid, tiež Paul D Miller (33), hudobný mentalskater, Baudrillardov fanúšik. inšpirácia rovnako v prechádzkach ulicami NYC. www.djspooky.com.

Farmers Manual sa hrajú s webom, obrazom a zvukom od raných 90tych rokov. viedenskí videoteroristi. web.fm.

Michel Foucault (77), pomo filozof. foucault.info.

Peter Greenaway (61) maľuje, píše romány a točí obrazové filmy o kuchároch, zlodejoch, ženách, milencoch a podobne. www.petergreenaway.com/.

Damien Hirst (38) si v 1991 objednal žraloka odkiaľsi z austrálskeho pobrežia, aby ho v londýnskej Saatchi Gallery vystavil v uzavretom akváriu plnom formaldehydu so štítkom „fyzická nemožnosť smrti v mysli niekoho žijúceho“. dnes celebrita. damienhirst.com.

Adam Hyde (35) sa s priateľkou venuje audio streamingu. radioqualia.net.

Jodi (35 & 38) sú zodpovední za paradigm shift vo vnímaní internetu. jodi.org.

Carl-Gustav Jung (128) nosí korunku najznámejšieho analytického psychológa. www.ship.edu/~cgboeree/jung.html.

Jacques Lacan (102) je einsteinom psychoanalýzy. nadväzuje naňho napríklad Slavoj Zižek. lacan.com.

Pierre Lévy (47) je pomerne neznámy mediálny teoretik. www.archipress.org/levy.

Jean-Francois Lyotard (77) točil svoju filozofiu najmä okolo odmietania spomenutých grand narratives.

Christian Marclay (48) je akustický sochár.

Humberto Maturana (75) & Francisco Varela (57) sú teoretici hrany biológie, sociológie, kybernetiky a lingvistiky.

Marshall McLuhan (92) je najznámejší mediálny teoretik.

Mark Napier (42), pôvodne programátor, dnes online recyklátor osedlaný napríklad sanfranciskou MOMA. potatoland.org.

Ted Nelson (66) prišiel v 1965 s termínom hypertext.

Romana Ondáka (37) stretnete napríklad v Bratislave alebo na benátskom Bienále.

John Oswald (50) vydáva albumy postavené zásadne na samplingu, útržkoch z iných albumov: „plunderfónia“. detritus.net.

Nam June Paik (71), prvý VJ.

Chuck Palahniuk (42) píše knihy. Fight Club, 1996, Program pro přeživší, 2000, Zalknutí, 2001, Lullaby, 2002. chuckpalahniuk.net.

Radical Software Group (RSG) je skupinka sieťových aktivistov vrátane Alexa Gallowaya, hlavy net.artovej mekky Rhizome.org. rhizome.org/rsg.

Ferdinand de Saussure (146) stojí na začiatku trajektórie lingvistiky.

Rasa Smite (34) & Raitis Smits (37) sa venovali vizuálom, dnes najmä audiu. v 1996 zakladajú v estónskom Talline mediálny E-lab. rixc.lv.

®™ark je americká kvázi-korporácia sabotujúca existenciu globálnych koncernov. venuje sa tiež sponzoringu príbuzných aktivít. rtmark.com.

Paul Virilio (71), filozof suburbií.

o Andym Warholovi (75) už nikto viac nechce nič vedieť.

Otomo Yoshihide (44) nahral už asi všetko. najmä turntablista. baví ho Sachiko M. tiež postsampling. japanimprov.com/yotomo.
 
 
ďalšie články autora
Rozhovor s Dianou McCarty 27-28
Interview with Diana McCarty 27-28
Rozhovor s Michalom Murinom 27-28
An interview with Michal Murin 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Rasa Smite a Raitis Smits: RIXC 27-28
Rasa Smite and Raitis Smits: RIXC 27-28
Neslúžime obsahu
Rozhovor s Dirkom Paesmansom (Jodi.org)
20
Zden 15
Net.art
Internet ako umelecké médium
1/2001
 
online texty autora
Karlsplatz: Nikeplatz Ochom ukom
Tip na výlet: súèasná Abstrakcia vo Viedni Avízo

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori