everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Re:make 3/4

 
 
Putovná výstava REMAKE je zavŕšením medzinárodného umeleckého projektu REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments, ktorý vo svojich myšlienkach nadväzuje na dlhodobý kolaboratívny výskum Monoskop, zameraný na dejiny mediálneho umenia (pod vedením bádateľa a umelca Dušana Baroka). REMAKE odštartovalo niekoľko kultúrnych organizácií (hlavným organizátorom je združenie Atrakt Art) s jasným konceptom: uchopiť tento internetový výskum zaujímavou a hravou formou a prijať umeleckú výzvu tvoriť a prezentovať súčasné diela, ktoré budú inšpirované bohatou históriou mediálneho umenia stredovýchodnej Európy. Skôr než výstavou v tradičnom zmysle slova je REMAKE dynamickou akciou, ktorá zaznamenáva projekt v určitom myšlienkovom štádiu.

Je výsledkom a tiež obrazom dvojročného tvorivého a sociálneho experimentu. Umelci a nezávislí kurátori v sieti spriaznených medzinárodných tímov spoločne premýšľali nad spôsobom, ako najlepšie preniesť významné, ale medzinárodnou kunsthistóriou často obchádzané priekopnícke diela mediálneho umenia do kontextu súčasnej tvorby. Práce umelcov ako Stanisław Dróżdż, Vladimir Bonačić alebo priekopník slovenskej elektroakustickej hudby Jozef Malovec ukázali, že vo svojich postupoch môžu byť nedoceniteľnou inšpiráciou, zdrojom, predlohou alebo materiálom pre progresívne súčasné umenie. Niektorí tvorcovia si našli svojich vlastných umeleckých „pionierov“, ktorých diela boli najbližšie ich umeleckému prístupu: pre tím zostavený islandskou galériou Lost Horse sa stali inšpiráciou synestetické diela ruskej skupiny Prometei zo 60. rokov minulého storočia, študentskú platformu Standuino k jej aktivitám inšpirovala osoba hudobníka a pedagóga FaVU Stanislava Filipa a špecifická forma domácej technologickej výroby tzv. bastlení.

Na medzinárodnej platforme projektu vznikli diela, ktoré majú svoje korene často v lokálne významných dejoch. Ich vzájomné vzťahy a prepojenia vo výstave vytvorili subjektívny obraz dôležitej časti kultúrnych dejín z oblasti umenia a vývoja technológií. Samotná výstava sa odohrávala v niekoľkých fázach, jej priestory sa stávali dejiskom udalostí a miestom návštevníckeho bádania a interakcie. Jej leitmotív, spracovanie už existujúcich umeleckých diel, súčasne prispieva k aktuálnej diskusii o vnímaní umeleckého diela ako intelektuálneho tovaru alebo, naopak, ako zdroja tvorivej inšpirácie.

Jedným z výstupov projektu je aj dvojjazyčné vydanie časopisu 3/4, ktoré prináša doteraz nepublikované rozhovory Dušana Baroka s kľúčovými osobnosťami a hýbateľmi histórie i súčasnosti mediálneho umenia strednej a východnej Európy (Diana McCarty, Michal Murin, Rasa Smite a Raitis Smits, Călin Man). Rozhovory dopĺňa úryvok z monografickej štúdie Dialog s démony nástrojů od teoretičky Lenky Dolanovej, krátke exkurzy do života umeleckých scén Ukrajiny a Islandu a aktuálny apendix zachytávajúci proces tvorby diel pre vyššie spomínanú medzinárodnú výstavu.

Katarína Gatialová, Barbora Šedivá
Marec 2012
http://exhibition.remakeme.eu
 
 
ďalšie články autora / Katarína Gatialová
Re:make 3/4 27-28
4/4 27-28
4/4 27-28
 
ďalšie články autora / Barbora Šedivá
Re:make 3/4 27-28
4/4 27-28
4/4 27-28
Hľadáme zmysel / Marek Adamov / Kultúrny projekt-priestor Stanica Žilina-Záriečie 21-22
Môžeš ležať na deke / Magdaléna Kobzová / Letné dielne 21-22
Člověk si musí všechno vybojovat / Lenka Zogatová 21-22
 
online texty autora / Barbora Šedivá
MYSLÍM, TEDA SOM (FESTIVAL) Avízo
SPERMIE NA MARS!!! KONDOMY DO GHANY!!! Avízo

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori