everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami
Oliver Rehák
 

 

 
 
Milovníci literatúry a netradièných zážitkov majú nový hit. Je to originálna, zábavná a v neposlednom rade aj bezplatná aktivita dostupná komuko¾vek, kto hovorí a èíta aspoò v jednom zo svetových jazykov.

Bookcrossing je bezplatná služba, ktorú sprístupnil verejnosti internetový klub literárnych fanúšikov. O èo vlastne ide? Predstavte si, že ste v Benátkach a chcete sa previez v gondole. Po nastúpení do èlna v òom nájdete knihu, ktorú tam po sebe zanechal predchádzajúci pasažier. V ideálnom prípade sa nejakým spôsobom týka miesta, kde sa práve nachádzate (v našom príklade by to bola Smr v Benátkach od Thomasa Manna.

Na obale uvidíte nalepený štítok, ktorý hlása: "Zaregistrovala som túto knihu na internetovej adrese www.bookcrossing.com, aby som mohla sledova jej cesty po svete. Prosím vás, navštívte tieto stránky a dajte mi vedie, že ste knihu našli. Potom si ju preèítajte a pošlite ïalej, aby z nej mali úžitok ïalší ¾udia."

Cie¾om Bookcrossingu je premeni celý svet na putovnú knižnicu. Zakladate¾om a editorom webu je Amerièan Ron Hornbaker. Sledova cestovnú trasu knihy je možné vïaka tomu, že každý nový nálezca, ktorý sa zapojí do hry, nahlási meno autora a názov jeho diela na stránke. A potom sa už spustí mechanizmus vïaka ktorému v súèasnosti svetom putuje už viac než pol milióna kníh v 128 štátoch sveta. Na internetových stránkach sa zaregistrovalo takmer 150.000 užívate¾ov tejto služby. Ak chcete, môžete by medzi nimi.


 
 
Registruje sa tu

 
ďalšie texty autora
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom
 
články autora
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001

 
 

<janik> 12 sep 2003 13.45
official bookrossing zone sa rodí uz aj v poprade
 
SK live <dusan> 08 sep 2003 13.43
http://www.bookcrossing.com/hunt/152
 
?? <miso> 26 aug 2003 08.59
nie som si isty, kto napriklad zo slovenskych autorv by tak mohol zaujimat ludi zvonku? hvorecky?
 
fyb <dusan> 20 aug 2003 08.29
..takze kvazi-mp3 uz aj pre knihy ;) na bookcrossing.com dobry slogan - free your books! ;)) v poslednej stovke recently released ani jedna v EEurope :/
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori